Zoznam podujatí Osmičkovej jesene

Podujatia organizované v rámci projektu "Osmičková jeseň" v Košickom samosprávnom kraji.

Názov podujatia Termín Miesto Typ podujatia
Koncert skupiny Matej Benko Quintet s Ondřejom Rumlom 5.9.2018 Východoslovenská galéria Košice koncert
Koncert Štátnej filharmónie Košice 5.9.2018 Dóm sv. Alžbety koncert
Večnosť a chvíľa. Architektúra ako prostriedok budovania poľskej národnej identity 6.9. - 28.10.2018 Východoslovenské múzeum v Košiciach výstava
Fiktívny pomník k 100. výročiu vzniku ČSR 25.10.2018 - január 2019 Východoslovenské múzeum v Košiciach výstava
Človek fotografický. Košický fotograf v medzivojnovom období a Objektívnom v čase 11.10. - 28.2.2019 Východoslovenské múzeum v Košiciach výstava
Košice 1918-198. Zrod metropoly východného Slovenska 25.10.2018 - 31.8.2019 Východoslovenské múzeum v Košiciach výstava
Na prelome – Umenie rokov 1890-1918 28.11.2018 - 19.5.2019 Východoslovenská galéria Košice výstavný projekt
Osudové osmičky október – december 2018 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach výstava
Premietanie dokumentárneho filmu Szamár-sziget rabjai október 2018 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Modave nad Bodvou premietanie dokumentárneho filmu
Rožňava a august 1968 21.8.2018 Banícke múzeum v Rožňave prednáška, premietanie dokumentárneho filmu a komentovaná prehliadka mesta
Československý deň 13.11.2018 Banícke múzeum v Rožňave výstava
Gemer v prvej ČSR 4.10.2018 – 31.1.2019 Banícke múzeum v Rožňave výstava
Novovek v dejinách Slovenska - významné dátumy 9.11.2018 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave prezentácia a prednáška
Polomskí regrúti 26.9.2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vystúpenie folklórnych súborov
Piesne vojnou písané 23. - 24.11.2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vystúpenie folklórnych súborov
Mesiac československého filmu október 2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave premietania filmov
Československý film: 1945-1989 aneb Od benešových dekretů po sametovou revoluci október 2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave výstava filmových plagátov
Sto rokov staré sladké hriechy november 2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave ukážky prípravy jedál
Od prvej svetovej vojny po august ‘68 november 2018 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave výstava fotografií
Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia 21.8. – 31.12.2018 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi výstava
Spiš a vznik Československej republiky 24.10.2018 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi prezentácia knihy
M. R. Štefánik október 2018 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach prezentácia
Michalovce v čase vzniku ČSR október 2018 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach beseda
Karel Čapek 3.9.2018 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach beseda
Karel Čapek – Hovory s T.G.Masarykom 1.10.2018 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach beseda
Jozej Čapek 5.11.2018 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach beseda
Vojnové cintoríny z 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku október 2018 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach beseda
Východné Slovensko v roku 1918. Rozpad monarchie a nástup nových politických pomerov október 2018 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach workshop
Región južného Zemplína v kontexte vzniku 1. ČSR 22.10. – 31.12.2018 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína výstava
Po prvý krát spoločne – výtvarná súťaž k storočnici vzniku ČSR 29.10. - 12.11.2018 Zemplínska knižnica v Trebišove výtvarná súťaž
Pamäte veľkých činov október 2018 Zemplínska knižnica v Trebišove prednáška
Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov 12.11. - 30.11.2018 Zemplínska knižnica v Trebišove výstava

Tlačová správa k Osmičkovej jeseni

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.08.2018 13:00
Upravené: 22.07.2021 16:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine