Výsledky vedecko-výskumnej činnosti múzeí a galérií KSK na ceste k vám

Takmer 40 odborných pracovníkov z múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa začiatkom februára stretlo vo Východoslovenskom múzeu.

Zúčastnili sa na netradičnom  súťažnom sympóziu v gescii Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK. Cieľom sympózia bolo prezentovať najlepšie výsledky vedeckovýskumnej činnosti, ktorú tieto organizácie vykonávajú. V mnohých prípadoch ide o vzácne objavy, no chýba im vhodná popularizácia a verejnosť sa o nich nedozvie. Jeden z prezentovaných projektov dostane od zriaďovateľa finančnú podporu na publikáciu. Hlavnými kritériami pri výbere bude kvalita a inovatívnosť.

Rozvoj v oblasti kultúrneho cestovného ruchu má šancu priniesť Monitoring kultových miest vo vytypovaných lokalitách v regiónoch Abov, Šariš, Spiš, Gemer a Zemplín od Klaudie Buganovej z Východoslovenského múzea. Je to detailný sprievodca drobnými sakrálnymi pamiatkami. Podobne využiteľné v spolupráci s miestnymi obyvateľmi môžu byť Archeologické výskumy vo Vinnom od Marián Čurného a Lýdie Gačkovej zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Jaroslava Neubauerová z Baníckeho múzea v Rožňave predstavila Banské meračstvo a mapovanie a Miroslav Števík zo Spišského múzea v Spišskej Novej Vsi pracuje na Kolekcii obrazov funkcionárov, úradníkov a richtárov Provincie XVI spišských miest  z rokov 1775 – 1804. Tá bude súčasťou pripravovanej expozície a jej súčasťou bude publikácia s informáciami o autoroch portrétov a kontexte doby. Z Múzea Spiša prezentoval Matúš Hudák aj unikátny Bronzový poklad Hozelec.

Uršula Ambrušová z Východoslovenského múzea prezentovala Dejiny mäsiarskych cechov v Košiciach a ich písomné pamiatky v zbierkach Východoslovenského múzea. Výstupom tohto projektu bude výstava v Dome remesiel. Atraktívnu tému si vybral aj Richard Papáč  z Východoslovenského múzea - Súdna prax a delikty proti životu v Košiciach v 16.storočí, ktorá priniesla pomerne detailný pohľad aj do života katov v Košiciach. Prírodovednú oblasť vedeckovýskumnej činnosti reprezentoval Miroslav Dravecký s prácou Početnosť, distribúcia a hniezdne stanovištia orlov krikľavých (Clanga pomarina) vo Volovských vrchoch v období rokov 1990-2019.

Miroslav Kleban z Východoslovenkej galérie mapuje Umenie Podkarpatskej Rusi (maliarstvo a sochárstvo) v rokoch 1919 – 1938 v súvislostiach s Košickou modernou a Mária Šabľová z Galérie umelcov Spiša prezentovala prácu Terra Gothica – publikácia ako výstup k stálej expozícii zo zbierky galérie.

Autor/zdroj: Odbor kultúry a cestovného ruchu, Úrad KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.02.2019 14:00
Upravené: 26.07.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine