Východoslovenské múzeum vystaví najvzácnejšie darované exponáty

Do konca marca 2023 si môžu návštevníci v Historickej účelovej budove múzea pozrieť skvostné nábytky, obrazy, rytiny, staré hračky, učebnice, vzácne písomnosti, zbrane, či zbierky chrobákov a motýľov.

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja,  pripravuje pri príležitosti 150. výročia svojho založenia výstavu pod názvom Dary a darcovia. Jej cieľom je poukázať na dôležitosť ušľachtilého činu darovania, ktorá múzeum sprevádza od jej počiatkov.

Výstava prezentuje vznik a okolnosti založenia Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1872 - predstaví jednotlivé osobnosti, ktoré stáli pri zakladaní múzea (bratia František, Gabriel a Vojtech Klimkovičovci, Imrich Henszlmann, Viktor Miškovský atď.) a mapuje jej významné medzníky až do súčasnosti. Na základe údajov získaných z knihy darov (Adományok könyve), ktorá je tiež súčasťou vystavených predmetov, sú vytypované najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z takmer všetkých zbierkových fondov nachádzajúcich sa v múzeu.

   

Už názov hovorí, že výstava sa venuje darom. Je rozdelená podľa časových období, a to na tzv. Rakúsko-Uhorské obdobie, ktoré úzko súvisí so vznikom múzea, na tzv. Československé obdobie, nazývané aj Polákovým obdobím, vojnové obdobie, socialistické a obdobie súčasné. Okrem zbierkových predmetov, ktoré sa do múzea dostali darom a darovaním, sú na výstave predstavení aj štedrí darcovia. Takými boli košický biskup Žigmund Bubics, dr. Imrich Henszlmann, bratia Klimkovicsovci, gróf Alexander Dessewffy, Jozef Puky a pod., ktorí svojimi donáciami zveľadili zbierkové fondy múzea. Medzi najzaujímavejšie vystavené exponáty patria napríklad skvostné intarzované nábytky, stoličky, truhlice, obrazy, rytiny, fotografie, sklenené negatívy, staré hračky, učebnice, vzácne písomnosti, pečatidlá, zbrane, textílie, preparované zvieratá, zbierky chrobákov a motýľov, minerály, herbáre atď.

Výstava je pripravená pre domácich i zahraničných návštevníkov, ktorí majú vďaka vybraným darom možnosť spoznať 150-ročnú históriu nášho múzea. Pre návštevníkov budú počas celého trvania výstavy pripravené rôzne sprievodné podujatia ako pre deti, tak aj pre dos elých, nebudú chýbať vedomostné a zábavné súťaže a kvízy. K výstave je vydaný aj výberový katalóg zbierok. Výstavu slávnostne otvoríme 28. apríla o 16:00 v Historickej účelovej budove a bude trvať do konca marca 2023. Záštitu nad otvorením výstavy prevzal predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

Autor/zdroj: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová Tajkov, PhD., MBA / Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 25.04.2022 08:00
Upravené: 15.07.2022 09:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine