Verejná knižnica Jána Bocatia pripravuje výstavu Prvý dotyk so slobodou

Zámerom výstavy je osloviť najmä mladú generáciu, ale aj širokú verejnosť a predostrieť netradičným spôsobom kontext Nežnej revolúcie a udalostí novembra 1989. Netradičné poňatie výstavy s komiksovými prvkami návštevníkom ponúkne zaujímavé dokumenty z archívov hlavných partnerov. Sú nimi Košický samosprávny kraj, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pamäte národa a Rozhlas a televízia Slovenska.

Plagát výstavyNázov podujatia: Prvý dotyk so slobodou, výstava
Termín trvania výstavy: 14. 11. - 20. 12. 2019
Miesto konania: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, Košice

Z archívov VKJB pôjde najmä  o unikátne fotografie z demonštrácií, zachytávajúce aktérov z tribún, ale aj masovú účasť obyvateľov a dobové články z novín.  Knižnica získala do fondu regionálneho oddelenia sadu doposiaľ nepublikovaných profesionálnych fotografií Veroniky Januškovej a Milana Kapustu. Vtedajšia tlač bola výrazne poznamenaná komunistickou ideológiou, preto bude zaujímavé sledovať aj spôsob, akým informovala o zlomových udalostiach a jeho postupnú premenu. Audio časť výstavy bude obohatená o hudbu z obdobia spred tridsiatich rokov z fondu hudobného oddelenia VKJB.

Ústav pamäte národa okrem iných dokumentoch prispel doposiaľ nezverejnenými situačným správami z archívov Štátnej bezpečnosti, v ktorých jej agenti podávali správy z diania v uliciach. Na výstave budú dominovať správy z Košíc.

Odborníci z katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ vytvorili didaktickú pomôcku, ktorá bude nielen súčasťou expozície, ale poslúži aj učiteľom dejepisu ako podklad pre kreatívne, inovatívne vyučovanie o Nežnej revolúcii a súvisiacich udalostiach. Didaktickú pomôcku dostanú stredné školy v Košickom kraji. Historici z UPJŠ sa tiež podieľali  na textovej časti výstavy, ktorá zasadzuje udalosti z roku 1989 v Československu a na Slovenku do európskeho kontextu a približuje ich korene do diania, ktoré o niekoľko desaťročí predchádzalo udalostiam z novembra 1989.

Z archívnych materiálov RTVS budú na výstave premietané záznamy zachytávajúce ťažiskové udalosti ako aj relácie, ktoré sa venovali tejto téme v kontexte diania na území súčasného Košického kraja.

Výstava bude mať interaktívne prvky, ktoré návštevníkom umožnia emocionálnejšie uchopiť posolstvo výstavy, význam zlomových udalostí a ich dosah na našu súčasnosť. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie. 

Výstava Prvý dotyk so slobodou nemá za cieľ podať lineárny, historický výklad novembrových udalostí v Československu, na Slovensku či v Košiciach. Chce vzbudiť v návštevníkoch úvahy o tom, čoho sme súčasťou, že sme to práve my, jednotlivci, ktorí tvoríme dejiny a nesieme za život v demokratických podmienkach zodpovednosť.

Výstavu podporia viaceré sprievodné podujatia. Prvým z nich bude verejná diskusia s Michalom Havranom a hosťami v divadle Thália 13. novembra o 19. hodine.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.10.2019 11:00
Upravené: 26.07.2021 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine