V Zemplínskej knižnici v Trebišove digitalizuje regionálne poklady putovný knižný skener CVTI SR

Hodnotné publikácie, ktoré mohli čitatelia doposiaľ vidieť iba za múrmi knižnice, poslúžia aj pre ďalšie generácie vďaka digitálnemu prevedeniu.

Zemplínska knižnica v Trebišove, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj,   prichádza s novinkou. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) aktívne podporilo verejné knižnice a vytvorilo sieť spolupracujúcich knižníc, ktoré chcú spoločne prezentovať nové digitálne zručnosti obyvateľov a ponúkať inovatívne služby v rámci projektu Partnerské knižnice.

V roku 2021 sa Zemplínska knižnica v  Trebišove stala členom konzorcia  Knižnice pre Slovensko a partnerskou knižnicou Centra vedecko-technických informácií SR, čím získala prístup k elektronickým informačným zdrojom a  iným službám CVTI SR. Aj na  Zemplíne tak vzniklo miesto pre získavanie všetkých druhov informácií, vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Župná knižnica využila svoju pozíciu a stala sa spolupracujúcou partnerskou knižnicou, čím získala možnosť zabezpečenia digitalizácie, komplexného spracovania, online sprístupnenia a archivácie regionálnych dokumentov z vlastného fondu.

„Hovorí sa, že ak máte záhradu a knižnicu, máte všetko, v tej trebišovskej je už po novom naozaj všetko, dokonca aj s odkazom pre ďalšie generácie čitateľov. Digitalizácia je skutočným zázrakom, vďaka ktorému zub času neohrozí  spomienky na dianie v súčasnosti. Teší ma, že východniari majú k dispozícii knižničné služby, ktoré kráčajú s dobou,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.     

 Zamestnanci knižnice prostredníctvom putovného samoobslužného knižného skenera digitalizujú regionálnu tlač, najmä staršie ročníky novín, z  rokov päťdesiatych, šesťdesiatych, sedemdesiatych, osemdesiatych, deväťdesiatych až po súčasnosť. Zdigitalizované budú noviny Hlas Zemplína, Život prekladišťa, Život dediny, Trebišovský Potravinár, Život južného Zemplína, Nová dedina, Slovo Zemplína, Sečovčan, Sečovský obzor, Sečovce inak, Mestský INFOLIST Trebišov, ale aj niektoré noviny vydávané v maďarskom jazyku ako Szövetkezeti élet, Új zemplén, Dél-zempléni élet.

„Všetky zdigitalizované diela majú predovšetkým regionálnu hodnotu, keďže zaznamenávali každodenné dianie v trebišovskom okrese, reagovali na kultúrne a spoločenské udalosti regiónu, a preto sú a po zdigitalizovaní naďalej budú nenahraditeľným svedectvom svojej doby. Bez digitalizácie by sa ďalšie generácie možno už nikdy nedozvedeli o tom, čo všetko sa v minulosti udialo v našom regióne,“ dodala Janka Vargová, riaditeľka knižnice.

Digitalizácia regionálnych dokumentov je pre knižnicu ďalšou príležitosťou, ako skvalitňovať služby. Čitatelia tak dostanú možnosť  jednoducho získať nové zdroje informácií, keďže trend digitalizácie v slovenských knižniciach pomaly ale isto silnie.

 

Autor/zdroj: Zemplínska knižnica v Trebišove
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 07.04.2022 07:34
Upravené: 07.04.2022 12:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine