Úspechy „talentov“ Košického kraja na postupových súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti v roku 2020

V Košickom kraji bolo plánovaných viac ako 10 krajských súťaží. Usporiadatelia však hľadali možnosti, ako umožniť zapojiť sa hlavne do regionálnych súťažných prehliadok.

Udalosti v roku 2020 spojené s pandémiou šírenia koronavírusu mali vplyv aj na kultúru a umenie.  Kultúrne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa v tejto súvislosti riadili nariadeniami vlády SR aj usmerneniami kraja. Zmeny sa dotkli aj organizovania postupových súťaží záujmovo-umeleckej činnosti. Národné osvetové centrum v Bratislave v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva pristúpilo k zrušeniu viacerých celoštátnych podujatí, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2020.

V Košickom kraji bolo plánovaných 12 krajských súťaží v jednotlivých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti a folklóru a 2 súťaže, ktorých organizátorom boli hvezdárne. Usporiadatelia hľadali možnosti, ako umožniť záujemcom zapojiť sa hlavne do regionálnych súťažných prehliadok.

„Som rád, že aj v tejto zložitej dobe máme v Košickom kraji mladých ľudí, ktorí majú chuť tvoriť a podeliť sa o svoje diela. Dôkazom ich šikovnosti je aj tento rok množstvo ocenení, či už z oblasti fotografie, filmu alebo výtvarnej tvorby. Som na nich hrdý a verím, že náš kraj budú svojou tvorivosťou a kreativitou reprezentovať aj naďalej,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Niektoré regionálne a krajské kolá súťaží ako Hviezdoslavov Kubín, Divadelný Trebišov a súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica, boli odbornou porotou hodnotené na základe videozáznamu.

 Z plánovaného počtu 12 krajských súťaží bolo realizovaných 7: Mládež spieva – súťaž mládežníckych speváckych zborov, Cineama – súťaž amatérskej filmovej tvorby, Divadelný Trebišov  malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov, Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese, Výtvarné spektrum - súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby, AMFO -súťaž a výstava amatérskej fotografie, Sárová Bystrica – súťaž mladých moderátorov. Zrušené boli dve divadelné súťaže - Detské divadelné Košice a Polatorická jar a tri folklórne súťaže Šaffova ostroha - prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, Zahrajže mi zahraj – hudobný folkór detí  a Jazykom tanca – choreografie folklórnych súborov. Súťaže Čo vieš o hviezdach a Vesmír očami detí sa uskutočnili pod patronátom hvezdární.

Napriek všetkým udalostiam a zmenám, ktoré nastali v súvislosti s konaním súťaží a prehliadok v tomto roku sa  podarilo talentovaným autorom z Košického kraja dosiahnuť úspechy a prezentovať náš kraj v rámci Slovenska najmä v súťažiach vizuálneho umenia. Aj virtuálny priestor ponúkol možnosť obohatiť a osloviť fanúšikov a poskytnúť im umelecký zážitok. Príkladom je virtuálna prehliadka regionálnej výstavy amatérskej fotografie AMFO.

V tejto celoštátnej súťaži obhájili vo svojich kategóriách  fotografi z okresov Košice a Košice-okolie 1. miesto (David Šipoš), 3. miesto (Radovan Vaľuš) a  čestné uznanie (Diana Baňačkai a Ľubica Kremeňová). Ďalšou súťažou bolo VÝTVARNÉ SPEKTRUM, ktoré patrí medzi najprestížnejšie výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Výtvarníci z Košického kraja sa súťaže zúčastňujú už niekoľko rokov.  Na tohoročnej súťažnej výstave, v Dubnici nad Váhom, boli spomedzi stovky vystavujúcich autorov ocenení šiesti výtvarníci z nášho kraja. Medzi tých najlepších, ktorý si už tretí rok za sebou preberal cenu, tentokrát za maľby Koronavírus a Košickí mučeníci, bol Miroslav Kotora z Kostolian nad Hornádom (okres Košice-okolie).

Porota ocenila v kategórii autorov nad 26 rokov aj grafické diela známeho košického autora Milana Bandurčina. Čestné uznanie si zo súťaže odniesli  Ladislav Rybársky z Košíc, z mladších autorov Adam Hrehor z Boliarova (Košice-okolie), Daniel Ambrúš z obce Slavec (okres Rožňava) a naša  najmladšia výtvarníčka Janka Homzová z Čečejoviec (Košice-okolie).

Prehliadka amatérskej filmovej tvorby pod názvom CINEAMA sa tento rok konala v Bardejovských kúpeľoch. Naši filmári si  odniesli 8 ocenení. Najväčšie zastúpenie s dominantnou animovanou tvorbou sme mali v kategórii autorov do 16 rokov a od 16 do 21 rokov.

Odborná porota udelila 2. miesto za animáciu Na stole  11 ročnej  Barborke Brindžákovej z Košíc a hranému filmu Čertova skala, ktorého autormi boli žiaci Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkházy v Moldave nad Bodvou z okresu Košice-okolie.  Zo získaného Čestného uznania za animovaný film Džungľa sa aj tento rok tešili deti z Detskej filmovej spoločnosti (pri CVČ v Košiciach). Čestné uznanie putovalo aj do okresu Rožňava Damiánovi Takáčovi za reportáž  Nezabudnite zostať pozitívni.

Nielen tí najmladší, ale aj tínedžeri zožali úspech za snímky, v ktorých nechýbala nápaditosť, tvorivý prístup ale aj kresliarska zručnosť. Radosť z úspechu pri preberaní Čestného uznania neskrývala ani Monika Budaiová z Košíc za animovaný film Spoj-enie. Čestné uznanie získal aj animovný film Priama čiara od Alexandry Hromjákovej. V tej istej vekovej kategórii udelila porota 2. miesto Diane Kozákovej z Košíc za experiment Telemea,  a Čestné uznanie  Adamovi Križovenskému za experiment Fisker.

Okrem uvedených celoštátnych prehliadok vizuálneho umenia sa v dôsledku opätovného zhoršenia situácie spojenej so šírením koronavírusu, mohla v jesennom období uskutočniť iba Sárova Bystrica – krajská súťaž mladých moderátorov. Nové formy účasti v súťažiach, inovatívny prístup, prezentácia výstav prostredníctvom virtuálnych prehliadok, on-line hodnotenia, ale na druhej strane aj absencia sociálnych kontaktov, neúčasť verejnosti na podujatiach či prípadné zrušenie súťaží. To všetko charakterizovalo tohoročné plánované aktivity v oblasti neprofesionálneho umenia. Všetci realizátori a organizátori kultúrno-spoločenských podujatí pevne veria, že  rok 2021 prinesie všetkým umeleckým kolektívom aj jednotlivcom väčšie možnosti zapojenia sa do kultúrnych aktivít.

Autor/zdroj: Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2020 09:21
Upravené: 28.07.2021 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine