U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš: utility – urban – unique

V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádza Galéria umelcov Spiša unikátnu banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši.

Výskumný projekt Galérie umelcov Spiša, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, po prvýkrát prináša ucelený súpis sochárskych realizácií vo verejnom priestore na území regiónu Spiš s komplexnou fotodokumentáciou, definovaním ich lokácie a prisúdením autorstva. Územie regiónu Spiš skrýva „nevidené“, časom zabudnuté a v meniacom sa prostredí splývajúce sochárske objekty, ktoré vznikali od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Tieto sochárske realizácie predstavujú zrkadlo doby a charakterizujú prístup spoločnosti k uplatňovaniu výtvarného umenia vo verejnom priestore. Výtvarné umenie začlenené do verejného priestoru miest je umením najmasovejšieho diváka.

               V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádzame unikátnu banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši, ktorá je od 4. 8. 2020 inštalovaná v parku mesta Spišská Nová Ves.  Súčasťou výstupov je mapa – sprievodca po sochárskych realizáciách v meste Spišská Nová Ves. Na záver projektu pripravujeme odborné kolokvium pod názvom U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra, s účasťou prizvaných odborníkov zo Slovenska i Čiech. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1. Banerová výstava U-POINTS prezentuje 89 vybraných sochárskych realizácií (z celkového evidovaného počtu 138) od 64 autorov v šiestich okresoch, čím presahuje hranice Košického kraja: Spišská Nová Ves, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Každý baner obsahuje identifikátor – QR kód s priamym prepojením na web stránku s ďalšími informáciami. Výstava je v centre mesta voľne sprístupnená od 4. augusta do 30. septembra.

2. Mapa – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves obsahuje lokáciu a reprodukcie 26 sochárskych diel, ktoré v minulosti vznikali ako výtvarná súčasť rozvoja architektúry mestských častí Spišskej Novej Vsi (utilitárne objekty). Diela nesú signatúry 15-tich autorov ako Miroslav Bonk, Ladislav Kacvinský, Štefan Kovaľ, Emil Labaj, Vojtech Löffler, Ján Mathé, Ondrej Priatka, Vladimír Popovič, Mikuláš Szigeti, Ladislav Snopek, Imrich Vanek, Alexander Trizuljak a iní.

3. Kolokvium U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra vytvára platformu pre stretnutie kurátorov, výtvarníkov a prizvaných expertov, ako aj priestor pre komparáciu jednotlivých projektov zameraných na umenie vo verejnom priestore, so zreteľom na diferentné formy ich interpretácie

Viac informácií na web stránke: http://gus.sk/index.php/vystavy/aktualne/vystava/u-points

Autor/zdroj: Lucia Benická, Lenka Králová / Galéria umelcov Spiša
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.08.2020 08:00
Upravené: 28.07.2021 11:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine