Tradičná ľudová kultúra v Košickom samosprávnom kraji Leto 2019 – vybrané aktivity

Podujatia tradičnej ľudovej kultúry /TĽK/ majú šírením hodnôt nehmotného kultúrneho dedičstva významné postavenie v oblasti rozvoja regionálnej kultúry – kultúrnej identity, kultúrneho potenciálu.

Košický samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem zariadení pre kultúrno-osvetovú  činnosť so všeobecným  zameraným (Zemplínske   osvetové    stredisko v Michalovciach - ZOS, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi – SOS, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave – GOS, Kultúrne centrum Abova v Bidovciach – KCA, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou – KCÚBaR, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci – KCMaP, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – MaKCJZ). Práve tieto organizácie sa podieľajú v najväčšej miere na realizácii veľmi širokej oblasti tradičnej ľudovej kultúry v Košickom samosprávnom kraji  – prezentáciou pestrej palety regionálnych hodnôt cez tanec, hudbu, tradičné remeslá i tradičné   gastronomické špeciality.

Posledné júnové týždne až do konca jesene patria rôznym prejavom TĽK, z ktorých sú najnavštevovanejšie folklórne festivaly, slávnosti a iné multikultúrne festivaly. Nižšie predstavíme vybrané podujatia v tejto oblasti  s regionálnym charakterom.

JÚN    

Hneď v júni ponúkame cestovanie po regióne z Medzibodrožia cez Tokaj na Abov, Zemplín a napokon na Spiš. Vykročme teda do leta s ozajstnou zábavou, na ktorú srdečne pozývame milovníkov tradícií, širokú verejnosť rôznej vekovej kategórie  -  obyvateľov i návštevníkov nášho kraja.

Tokajský festivalTOKAJSKÝ FESTIVAL      

15.6.2019 – Borša, areál pri kaštieli
www.kcmp.sk, www.obecborsa.sk

Tokajský festivalMultižánrový festival s cieľom udržiavania tradície kultúry na južnom Zemplíne, najmä v tokajskej vinohradníckej oblasti  s upriamením pozornosti návštevníkov na jedinečnosti  v kontexte na významného rodáka regiónu Františka II. Rákócziho. Zámerom festivalu je prispieť k zbližovaniu sa európskych národov a menšín prostredníctvom kultúry a umenia. Tohtoročný festival bude v znamení „Rákóczi v Európe“, kedy okolie historického kaštieľa v Borši ožije hudbou, remeselníkmi, účinkujúcimi najrozličnejších žánrov  z Ukrajiny, Maďarska, Rumunska, Poľska, Turecka a zo Slovenska. V programe vystúpia okrem iného  folklórne skupiny Čerhovčan /SK/,  Leczanie /PL/, Dzherelcya Karpat /UA/,  Sarkantyús /HU/,  hudobné formácie Arasinda /TR/ a Metró /SK/, tanečný súbor Terbete /RO/, Kovács Kati /HU/, BuranoWski /SK/.  Nebude chýbať ani predstavenie šiestich zahraničných  Rádov rytierov vín. Pravú festivalovú náladu osviežia vynikajúce tokajské vína a domáce gastronomické špeciality.

Abovské folklórne slávnostiABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

15.6.2019,  Skároš – živá pozvánka od 16.30;
16.6.2019,  Rozhanovce – hlavný festivalový program v areáli amfiteátra
www.kulturaabova.sk, www.rozhanovce.sk

Abovské folklórne slávnostiNajvýznamnejší festival svojho druhu v regióne Abov so zameraním na tradičnú kultúru a folkloristiku vo všetkých ich podobách. Je jediný  v rámci kraja, ktorý je zaradený do zoznamu medzinárodnej asociácie  európskych festivalov EUROFOLK.  Dramaturgia pre tento rok je pripravená v znamení „Zašpevaj abo povedz daco“. Roňva, Krasňanka, Kadlubek, Paradne Ňevesti, Bakšanske Parobci, Blancar, Košicki Špivaci – to sú známe folklórne skupiny z regiónu od Slanského Nového Mesto cez Valaliky, Košíc po Nižný Klátov, ktoré navodia tú správnu festivalovú atmosféru, aby odovzdali miesto v programovom bloku „Prišli do nas hosce“ aj hosťujúcim súborom z Poľska „Ziemia Suska“ a folklórnemu súboru Kopaničiar z Myjavy. V rámci sprievodných podujatí čaká na záujemcov výstava Čaro slovenského ornamentu, ktorú  zadovážili organizátori z Nitry. Nebudú chýbať remeselníci a ani abovské špeciality, či tvorivé dielne a špeciálny program pre rodičov s deťmi „Svet z konského chrbta“. Novinkou 51.ročníka  bude   živá pozvánka na Abovské folklórne slávnosti v amfiteátri v obci Skároš v sobotu.

Jánske ohne nad ŠíravouJÁNSKE OHNE NAD ŠÍRAVOU

22.6.2019, Vinné – areál pri  jazere
www.vinne.sk,  www.kosiceregion.skwww.zosmi.sk

Multižánrový festival, ktorý sa koná v rámci programu Terra Incognita, ponúka pestrú škálu aktivít s dôrazom na prezentáciu jánskych zvykov  a rôznych prejavov  tradičnej ľudovej kultúry.  Podujatie pre atraktívnosť prostredia (jazero, hrad a blízkosť Šíravy) má osobitné postavenie v rámci regiónu v prospech podpory rozvoja kultúrneho turizmu. Aj v tomto roku  je pripravený  spoločný výstup záujemcov na Viniansky hrad s prezentáciou šermiarov, kúzelníka, predvádzaním remesiel ako aj ochutnávkou vín v hradnej pivnici.  Pri Vinianskom jazere zas bude pestrý kultúrny program okrem iného aj s Mariánom Čekovským, folklórnym súborom Chemlon, či tanečnou skupinou Šeherezáda.  Aké by boli Jánske ohne bez zapálenia vatry? A čo tak ochutnať lokálnu špecialitu „viňanské naľečniki“...? Pozývame všetkých záujemcov zažiť  jedinečnú atmosféru v lone prírodných skvostov vo Vinnom.

Mulatós RomaleMULATÓS ROMALE

22.6.2019, Kráľovský Chlmec, Námestie Milénia
www.kcmp.skwww.kralovskychlmec.sk

Festival rómskej kultúry s ukážkami tradičných rómskych remesiel s cieľom  podpory udomácnenia národnostného folklórneho festivalu pre rómsku menšinu.

Mulatós RomaleDramaturgia  programov je aj v tomto roku pripravovaná   za spolupráce všetkých  zariadení pre kultúrno-osvetovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, základom ktorého je prezentácia  rôznych rómskych kultúrnych zoskupení z jednotlivých  regiónov  kraja so svojou autentickosťou a spontánnosťou umeleckého prejavu.  Zahraničným hosťom festivalu je slávna „100 členná Cigánska hudobná skupina“ z Maďarska v komornom  zastúpení 15 členov.  Súčasťou festivalu je pravidelne  aj výstava výtvarných prác rómskych detí  „Malé čierne oči“. Cieľom organizátorov je oživiť Námestie Milénia v Kráľovskom Chlmci hudbou, spevom, tancom, výtvarným umením, divadlom, remeslami i dráždivou vôňou jedál. Organizátori sľubujú  pravú rómsku temperamentnú atmosféru.            

Spišské folklórne slávnostiSPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI

29.- 30. 6. 2019, Spišské Podhradie –Spišský salaš
www.osvetasnv.sk

Spišské folklórne slávnostiPrezentácia tradičných foriem ľudového tanca, spevu a hudby, ktoré vychádzajú z dôkladnej znalosti  lokálne špecifickej formy ľudového umenia s implikáciou zrelých režijných a originálnych scénických i  choreografických prístupov.

Spišské folklórne slávnostiSpišské folklórne slávnosti sa tradične konajú v areáli Spišského salaša v Spišskom Podhradí, ktorý je známym turistickým cieľom návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Prostredie je ideálnym miestom na prezentáciu rôznych prejavov tradičnej ľudovej kultúry, nevynímajúc  obľúbené Jánske zvyky so zapálením vatry. Hlavný kultúrny program 47. ročníka Spišských folklórnych slávností bude obohatený - okrem prezentácií regionálnych folklórnych zoskupení o impozantný program folklórnych regiónov Trenčianska a Myjavska, vystúpením Folklórneho súboru Železiar z Košíc a sólistov štátneho profesionálneho súboru  HONVÉD z Budapešti.

JÚL

Júl a začiatok augusta bude predovšetkým v znamení letných táborov nielen pre najmenších. Nenechajte si ujsť hudobný tábor „Elveszett örökségünk – Stratené dedičstvo“, ktorý organizuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v spolupráci so Združením gemerských remeselníkov v areáli v Krásnohorskej  Dlhej   Lúke   od 1. do 5. júla / www.kcubar.sk /. Denný  remeselný tábor „ZOSKÁČIK“  pripravuje  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v termíne od 1. do 4. júla / www.zosmi.sk /. Letný remeselnícky tábor nebude chýbať ani na Gemeri v zrekonštruovaných autentických  priestoroch  Domu tradičnej kultúry Gemera  - v termíne od 8. do 12. júla a od 5.do 9. augusta -  pripravovaný Gemerským osvetovým  strediskom v Rožňave / www.gos.sk /. „Remeselníček“ je názov letného remeselného tábora, ktorý organizuje pre záujemcov Kultúrne centrum Abova v termíne od 5. do 9. augusta v Herľanoch / www.kulturaabova.sk /.

AUGUST

opäť otvára bránu veľkým folklórnym i multikultúrnym festivalom tento krát zo Zemplína cez Trebišov na Gemer.

Zemplínske slávnostiZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI

9.- 11.8.2019, Michalovce – Námestie osloboditeľov
www.michalovce.sk, www.zosmi.sk

Zemplínske slávnostiNajstarší z festivalov v regióne Zemplín vstupuje do svojho 60.ročníka. Základnou filozofiou podujatia je prezentácia hodnôt TĽK s predstavením regiónu Zemplín so svojou zvykoslovnou pestrosťou.

V úvodnom programe v rámci oficiálneho otvorenia festivalu vystúpia FS Zemplín, Jurošík, Svojina;  program v ďalšom spestrí muzikál „Maľované na skle“ v podaní Divadla Drak. V sobotu čaká na odvážlivcov spoločná tancovačka Karičky, klenotnicový folklórny program, vystúpenie hostí FS Urpín z Banskej Bystrice,  zahraničných hostí z Indie, Čiech a z Ukrajiny. Sobotný večer bude patriť módnej prehliadke tradičných odevov a symbolickú bodku v závere programov jubilejného ročníka Zemplínskych slávností vytancuje svojim temperamentným vystúpením  domáci folklórny súbor Zemplín.

Chlebom a vínomCHLEBOM A VÍNOM

17.8.2019, Trebišov -  areál  kaštieľa
www.muzeumtv.sk

Chlebom a vínomMultižánrový festival s oživením dožinkových tradícií bude v tomto roku rozšírený o ponuku ochutnávky tradičných zemplínskych ľudových jedál a tokajských vín od malovýrobcov. Prvýkrát je zaradený do programov aj súťaž vo varení šúľancov. Osobitným lákadlom pre väčšinu návštevníkov môže byť  predvádzanie celého procesu výroby chleba počnúc mlátením obilia na ručných mláťačkách a mláťačke poháňanej stabilným motorom, cez mletie zrna na múku až po pečenie chleba v tradičnej domácej peci. Priaznivcov folklóru poteší okrem prezentácie lokálnych folklórnych zoskupení vystúpenie FS Orgonina z Vranova nad Topľou. O zábavnú atmosféru sa postará hudobná formácia Heľenine oči.

GEMERSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL – REJDOVÁ 2019

22.- 24.8.2019, RejdováGemerský folklórny festival - Rejdová
www.gos.sk, www.rejdova.sk

Festival je najväčším folklórnym podujatím na Hornom Gemeri  - prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry vo všetkých jej formách a podobách. Obec Rejdová so svojim rázovitým charakterom, tradičnými dvormi a so svojou unikátnou prírodnou scenériou vytvára nevšednú príležitosť pre možnosť autentickej prezentácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry s osobitným významom predvádzania tradičných remesiel v otvorených dvoroch.  Aj preto sa spomína  často a zaslúžene  „rejdovský festival“ - ako najautentickejší v rámci Košického samosprávneho kraja so zachovaním prvkov TĽK.Gemerský folklórny festival - Rejdová

Do hlavného programu je zaradený okrem vystúpení  množstva  folklórnych  zoskupení (ako  napr. Košicki špivaci, Muzika Milana Rendoša,, Jasanina, Hnojňane, Ponitran atď.) aj unikátny projekt prezentácie hodnôt nehmotného kultúrneho dedičstva KSK z regiónov Gemer, Abov, Spiš, Zemplín a Medziborožie ukážkami tancov v jednom ucelenom a umelecky stvárnenom programe s  názvom „Klenoty kraja“. /Tanečný program Klenoty kraja je z dielne KCÚBaR;  pri tvorbe spolupracovali  známe osobnosti folkloristiky nášho regiónu – choreograficky Vladimír Michalko a hudobne Michal Noga./

Novinkou tohto ročníka Gemerského folklórneho  festivalu bude edukačný program (vo štvrtok 22.8.2019) zameraný na tradičné odevné doplnky vo vidieckom prostredí – záujemcovia budú mať možnosť zoznámiť sa s mužskými, ženskými i dievčenskými odevnými doplnkami typickými pre oblasť Gemera. Partnerom tohto projektu je Sociálny podnik Rejdovka s.r.o., ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku so zameraním na šitie autentických krojov a krojových doplnkov.Gemerský folklórny festival - Rejdová

Obdobie festivalov sa „Rejdovou“ neukončí.  Od septembra čakajú na záujemcov ďalšie aktivity, ktoré budú v znamení predovšetkým zberu jesenných plodov,  slávností vinobrania a prezentácie zlatého moku z hrozna, ale i gastronomických špecialít a rôznych  tematických  podujatí.  Pripravujú sa napr.:  Medzibodrožský kultúrny festival, Kráľovská Bakchiáda, Tokajské vinobranie, šisKE-košicKE, Svätomartinský festival, Rok na Gemeri, Essencia a ďalšie. Tieto predstavíme nabudúce...

Autor/zdroj: Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.06.2019 18:00
Upravené: 26.07.2021 11:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine