Stopy v pamäti

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na výstavu Stopy v pamäti – Nedožité narodeniny. Výstava je špecifickou formou gratulácie k 100. výročiu vzniku ČSR. Autori spolku C+S si v nej prostredníctvom objektov, inštalácií, malieb, textov a fotografií pripomínajú niektoré okamihy v existencii ČSR.

Pozvánka na vernisážSpolok C+S patrí k najdlhšie pôsobiacim umeleckým spolkom na Slovensku. Traduje sa, že vznik jeho loga začiatkom leta 1990 súvisí s problémom tzv. „pomlčkovej vojny“. V prostredí vtedajších nekonečných úvah o pomenovaní ČS federácie to členovia spolku vyriešili radikálne znamienkom +. Náznaky pre vznik spolku tu však boli už skôr. Vyplynuli z dobrých osobných kontaktov a umeleckej komunikácie s českým výtvarným undergroundom (PrešpArty; 1988;  cyklus Laboratória 1992; 1993). Boli to predovšetkým zhodné radikálne umelecké postoje zakladajúcich členov spolku, ktorí takto deklarovali svoj záujem o aktuálne dianie vo svetovom výtvarnom umení. Nechýbala im odvaha, provokácia a túžba predstaviť verejnosti vo východoslovenskom regióne dovtedy nepoznané umenie. Spolok sa stal voľným otvoreným priestorom pre slovenských aj českých autorov. Odvtedy sa v ňom vystriedalo mnoho členov, ktorí tu našli zázemie na prezentáciu svojich diel a zanechali svoju stopu. Hlavným mementom a filozofiou ich tvorby bolo a je udržiavať si kvalitu a aktuálnosť.

Po 28-ročnom pôsobení spolku C+S máme príležitosť stretnúť sa dnes s tvorbou už vyzretých umelcov generačného stredu. Sledujeme ich osobný posun, flexibilnú tvorivosť, ktorá sa prejavuje v neustálom hľadaní, experimente a objavovaní. Mnohí dosiahli samostatné úspechy na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne. Aj po toľkých rokoch, vďaka pravidelným stretnutiam, diskusii a konfrontácii s publikom na spoločných výstavách, môžeme stále hovoriť o vzájomnej súdržnosti a rešpekte členov C+S napriek ich  rôznym  výtvarným  názorom, či smerovaniam. V súčasnosti má spolok 13 stálych členov z 3 krajín (SK, ČR,PL).

Aktuálna výstava STOPY V PAMÄTI k 100-ročnici vzniku ČSR je zo strany členov spolku C+S právom považovaná za prejav akejsi „rodinnej oslavy“. So spomínaným výročím ich spája nielen logo spolku, ale aj časť spoločne prežitého života. Stali sa pamätníkmi, stavajú pomník. Vystavujúci autori H. Bistika, V. Broniševský, G. Fleischmanová /ČR/, O. Jurín, A. Lipkovičová, P. Lipkovič, F. Turcsányi, E. Vološčuková, J. Zelená ponúkajú svoje interpretácie dobových situácií, podané aktuálnym výtvarným jazykom, formou objektov, inštalácií, maľby, svetelného umenia, či sound-artu. Výstava nechce byť v žiadnom prípade súborom nostalgických spomienok. Naopak, predstavuje svieže individuálne reakcie na prežité situácie.

Umenie je vždy odhaľujúce. Je to spôsob, ako meniť nazeranie na svet, ponúkať iné, objavné pohľady a hľadať spôsob, ako ich význam znovu definovať. Tieto pohľady prinášajú naspäť do hry viaceré situácie, ktoré by mali ostať ako pevné STOPY v našej kolektívnej pamäti.

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2018 16:00
Upravené: 22.07.2021 16:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine