Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2018

Košický samosprávny kraj (KSK) sa na rozvoji kultúry, umenia, hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva v regióne podieľa najmä cez činnosť svojich 23 kultúrnych organizácií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, cez vlastné dotačné programy, projekty, podporu podujatí či bohatú spoluprácu s inými subjektmi.

Cieľom predkladanej správy je:

  • poskytnúť základné informácie o kultúrnej infraštruktúre v podobe kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so zameraním na ich činnosť a výsledky za rok 2018,
  • definovať kľúčové zámery a výzvy za oblasť kultúrnych zariadení v procese prípravy novej koncepcie rozvoja kultúry, ktorá bude predložená na rokovanie Zastupiteľstva KSK v druhom polroku 2019.

Kompletná správa:

Kompletná správa (PDF, 2 MB)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.09.2019 10:00
Upravené: 26.07.2021 11:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine