Rusíni sa Spiši

Výstava venovaná duchovnému životu, zamestnaniu, domácej výrobe, ľudovým odevom, folklóru, architektúre, bývaniu, rodinným a výročným zvykom spišských Rusínov.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si dalo za cieľ v dlhodobom časovom horizonte prezentovať dejiny a kultúru národností Spiša formou publikácií a výstav. Ako prvou sa Múzeum Spiša zaoberá rusínskou národnosťou. Výstava venovaná tejto komunite s priliehavým názvom „Rusíni na Spiši“ bude prezentovaná od 17. 9. 2020 do 15. 6. 2021 v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

"Región Spiš je historicky charakteristický multietnicitou. Súčasťou obyvateľstva tu boli Rusíni, Nemci, Židia i Rómovia.  V horizonte času každé minoritné etnikum zanechalo stopu na majoritnom obyvateľstve.  Mapovať, dokumentovať a prezentovať túto časť histórie na Spiši je poslaním pracovníkov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorí v roku 2020 začínajú  výstavou Rusíni na Spiši, a následne vydaním publikácie Dejiny Rusínov na Spiši,"  uviedla k výstave riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská.

Väčšia časť výstavy sa zaoberá duchovným životom, zamestnaním, domácou výrobou, ľudovým odevom, folklórom, architektúrou, bývaním, rodinnými a výročnými zvykmi spišských Rusínov. Menšia časť výstavy sa venuje o dejinám, školstvu a osobnostiam tejto národnosti. Na výstave je prezentovaných množstvo zaujímavých predmetov viažucich sa k spišským Rusínom. Popri zbierkach tohto múzea Košického samosprávneho kraja ide o exponáty zapožičané z Múzea rusínskej kultúry v Prešove, Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku a Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni, ktoré týmto zároveň spolupracovali na realizácii výstavy.

Okrem toho sú na výstave predstavené predmety zo zbierok viacerých jednotlivcov. Výstava obsahuje tiež množstvo vizuálneho, zvukového a audiovizuálneho materiálu. Život spišských Rusínov môže návštevník spoznať aj prostredníctvom jedinečného dokumentárneho filmu vyhotoveného špeciálne pre účely výstavy. V priebehu trvania výstavy sa bude konať viacero sprievodných podujatí. Najskôr sa 25. novembra 2020 uskutoční slávnostná prezentácia monografie „Dejiny Rusínov na Spiši.“ Jej autormi sú pracovníci Múzea Spiša M. Furmanik, J. Pavlis, M. Števík a M. Staňová Michalková, ktorí sa zároveň podieľali na realizácii výstavy. Publikácia vyjde v slovenskej i rusínskej jazykovej verzii. Vydanie knihy podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

V decembri 2020 sa bude zasa konať podujatie „Rusínske Vianoce“, v rámci ktorého zaznejú rusínske vianočné piesne a budú prezentované tradičné rusínske vianočné jedlá zo Spiša.

Výstavu uzatvorí 12. 6. 2021 na Deň Rusínov podujatie s rusínskym spevom, tancom a tradíciami. Počas celého trvania výstavy sa budú konať odborné prednášky o histórii a etnografii spišských Rusínov pre školské skupiny i pre širokú verejnosť. Výstava „Rusíni na Spiši“ bola finančne podporená Fondom na podporu umenia.

 

Autor/zdroj: PhDr. Martin Furmanik, PhD. / Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.09.2020 08:00
Upravené: 28.07.2021 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine