ON-LINE KOLOKVIUM / U-POINTS

Dvojdňové podujatie Galérie umelcov Spiša sa prenáša do virtuálneho priestoru.

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra

 

V termíne 21. 10. – 22. 10. 2020 bude prebiehať on-line odborné kolokvium  v Galérii umelcov Spiša, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Kolokvium je sprievodným podujatím projektu U-POINTS. Pôvodne plánované medzinárodné profesijné stretnutie odborníkov pod názvom Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra sa uskutoční v online formáte vo virtuálnom prostredí aplikácie Microsoft Teams. Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre kurátorov, výtvarníkov a prizvaných expertov, ako aj priestor pre komparáciu jednotlivých projektov zameraných na umenie vo verejnom priestore, so zreteľom na diferentné formy ich interpretácie.

V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádzame aj banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši, ktorá je v termíne 4. 8. – 31. 10. 2020 inštalovaná v parku mesta Spišská Nová Ves. Súčasťou výstupov je mapa – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves a katalóg – bedeker, ktorý uvádza štúdie o umeleckých objektoch v urbánnych prostrediach regiónu Spiš a katalogizuje vybrané diela v šiestich okresoch aj za hranicami Košického samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zámerom kolokvia, ktoré je súčasťou výskumného projektu galérie U-POINTS, je vytvoriť vhodnú platformu pre stretnutie jednotlivých autorov projektov, ktorí sa témou umenia vo verejnom priestore zaoberali a naplno ju rozvinuli. Dôraz je kladený na odprezentovanie projektov s rôznorodý-mi formami interpretácie danej problematiky. Pri pohľade na aktuálnu situáciu, kedy vizuálny smog bráni prejavu umenia vo verejnom priestore, sledujeme ako tieto objekty, spoluvytvárajúce prostredie, upadajú do zabudnutia.

Podujatie galérie v autorskej a kurátorskej koncepcii Mgr. Zuzany Juháziovej je rozdelené na štyri prezentačné bloky:

1.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore;

2.) SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú;

3.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore; 4.) FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / zabudnuté miesta miest a obcí v boji o prežitie.

On-line kolokvium privíta vo virtuálnom prostredí všetkých pôvodne plánovaných jedenásť odborníkov z Česka i Slovenska. Záujemcovia sa môžu registrovať pre online prístupy do utorka,

20. 10. do 14.00 a to via mail: projekty@gus.sk alebo telefonicky: 053 4174626. Za poplatok € 10 získajú on-line prístup na kolokvium, a poštou zaslaný balík – mapu a bedeker o projekte U-Points.

Podrobné informácie a aktualizácie sú denne aktualizované na webovej stránke galérie: www.gus.sk

Autor/zdroj: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.10.2020 08:00
Upravené: 28.07.2021 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine