Ocenenie BIELA KOCKA putovalo do Východoslovenskej galérie

Rada galérií Slovenska ocenila prácu kurátora, Miroslava Klebana. Monografia - František Veselý - Predvídanie o krajine bola úspešná v kategórii edičný projekt.

Keď pred dvomi rokmi začal kurátor Miroslav Kleban pripravovať samostatnú výstavu Františka Veselého s cieľom predstaviť širšej verejnosti tohto zabudnutého autora, ani len netušil kam až jeho cesta spojená s výskumom stropkovského rodáka povedie.

K výstave František Veselý - Krajina nového typu vyšiel rovnomenný sprievodný katalóg, no množstvo získaného materiálu a fotodokumentácie jeho diel viedli Miroslava Klebana v spolupráci s Markom Vatehom k zostaveniu monografie, ktorá podrobne mapuje Veselého dielo.

Dôsledné a objavné monografické spracovanie tvorby autora, ktorý bol dlho prehliadaný  ocenila Rada galérií Slovenska BIELOU KOCKOU v kategórii edičný projekt za rok 2019.

O motivácii kurátora a jeho práci, ktorá viedla k monografii František Veselý - Predvídanie o krajine, sa môžete dozvedieť v článku Miroslava Klebana na webovej stránke Východoslovenskej galérie - https://vsg.sk/este-viac/cesta-k-monografii-frantisek-vesely-predvidania-o-krajine/

  

Autor/zdroj: Východoslovenská galéria
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.11.2020 08:00
Upravené: 28.07.2021 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine