Medzinárodný projekt pomohol vzdelávať zamestnancov múzeí a galérií

Zamestnanci krajských kultúrnych organizácií sa zúčastnili workshopov, tréningov a vymenili si skúsenosti aj s kolegami z Maďarska.

Prioritným zámerom cezhraničného projektu Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti bolo vzdelávanie zamestnancov krajských múzeí a galérií a posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce. Múzejníci i zamestnanci galérií si vďaka projektu vymenili cenné  skúseností z praxe, no zároveň prebehlo i vzdelávanie v oblasti umenia, realizovali sa workshopy, tréningy či  jesenná múzejná univerzita a študijná cesta.

Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z prostriedkov Európskej únie. Celkový rozpočet dosiahol výšku takmer 177 800 eur, rozpočet kraja predstavoval sumu 39 660 eur.

„Múzeá a galérie v kraji nie sú  výnimočné iba vďaka exponátom, ktoré ukrývajú. Bez šikovných ľudí z fachu by to nešlo.  Práca s umením si vyžaduje odbornosť a záujem starostlivo chrániť  a získavať zbierkové predmety tak, aby k poznávaniu umenia bolo možné motivovať čoraz viac obdivovateľov. Projekt sa preto orientoval predovšetkým na prácu s návštevníkmi. Verím, že výsledky tohto projektu budú inšpiráciou pre  skvalitňovanie služieb aj v dvoch župných galériách a piatich múzeách, ktoré sa do projektu zapojili,“ uviedol Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Základným impulzom k príprave a realizácii projektu bola skutočnosť, že na Slovensku nie je vybudovaný systém celoživotného vzdelávania zamestnancov kultúrnych organizácií. Košický samosprávny kraj prijal túto výzvu a oslovil Skanzen v Szentendre – Múzejné vzdelávacie a metodické centrum, ktoré má dlhoročné skúsenosti so systémom vzdelávania. To následne vypracovalo systém akreditovaného vzdelávania pre múzejníkov a zároveň prebralo úlohu vedúceho partnera. Do projektu bola zapojená Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Banícke múzeum v Rožňave, Východoslovenské múzeum, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi aj Zemplínske múzeum v Michalovciach. K  iniciatíve sa pripojila aj organizácia K13-Košické kultúrne centrá. Cieľom spolupráce bolo, aby sa vzdelávací systém adaptoval v Košickom kraji a neskôr možno aj na celom Slovensku.

Múzejníci sa tak mohli zapojiť do vzdelávania v oblasti metodickej prípravy lektorov i zamestnancov kultúrnych organizácií. Okrem toho sa zrealizovali aj vzdelávacie aktivity pre zamestnancov múzeí v oblasti poskytovania služieb, vzťahov s verejnosťou, marketingu a komunikácie. Aktívna bola aj župa, Odbor kultúry KSK pripravil týždňový vzdelávací tréning pod názvom „Ako pripraviť dobrú výstavu“. Lektormi boli skúsení pracovníci z oboch krajín a účastníci absolvovali teoretickú aj praktickú časť. Partner projektu K13 – Košické kultúrne centrá zorganizoval workshopy v oblastiach audience development a rozvoja mäkkých zručností.

S dobrými príkladmi fungovania múzeí v oboch krajinách sa odborníci mohli oboznámiť v rámci päťdňovej Jesennej múzejnej univerzity, ktorá prebiehala na území Maďarska a príležitosť na to mali aj v rámci študijných ciest. Na záverečnej konferencii, ktorá sa konala v Košiciach 15. júna 2022 boli prezentované výsledky projektu a zároveň tu bola predstavená aj publikácia Museum Compas zhrňujúca výsledky projektu v kocke.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 07.07.2022 15:00
Upravené: 07.07.2022 15:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine