Počas pandémie klesla návštevnosť kultúrnych zariadení o viac než 80 percent

Z dôvodu ochrany zdravia bola prevádzka kultúrnych zariadení obmedzená. Takmer všetky z nich však dokázali návštevníkov prilákať prostredníctvom virtuálneho prostredia a online aktivít.

Návštevnosť knižníc, osvetových stredísk, kultúrnych centier, hvezdárne, múzeí, galérií aj divadiel, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, vlani ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. V roku 2020 navštívilo 23 župných kultúrnych zariadení takmer 178 000 návštevníkov. Pre porovnanie, v roku 2019 to bolo 996 400 ľudí, čo znamená pokles o 82 percent.

Kultúrne podujatia sa pre obmedzenia presunuli do online priestoru. Možnosť virtuálnej návštevy vlani využilo takmer 44 000 ľudí. K dispozícii boli aj prehliadky múzeí a galérií, ktoré boli spracované pomocou videa a zdieľané na sociálnych sieťach či webových stránkach. Tie spolu navštívilo viac ako 85 000 záujemcov.

„Pandémia spôsobila existenčné problémy v rôznych oblastiach, kultúra je však jednou z tých, ktorá utrpela najviac. Aj my sme museli zrušiť alebo presunúť väčšinu z pripravovaných podujatí či aktivít do online priestoru. Som však rád, že naši obyvatelia aj napriek koronakríze nezanevreli na kultúru v našom kraji úplne a snažili sa ju  podporiť. Napríklad, lístok na online predstavenia Spišského divadla si vlani kúpilo takmer 2 400 divákov,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Dodal, že ich spracovanie hier zároveň využívali ako učebnú pomôcku zdramatizovaných diel aj školy počas dištančného vyučovania. Pre najmenšie deti pripravovalo online aktivity a predstavenia aj Bábkové divadlo Košice.

Záujem o knihy v čase pandémie nestúpol. Denne vypožičali krajské knižnice približne 2 000 titulov, čo je porovnateľné s údajmi z roku 2019. V návštevnosti však klesli zo 400 000 na 42 000. Úspech zaznamenal literárny e-magazín Knihy na dosah župnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Portál prekonal predvlaňajšiu návštevnosť o 6-tisíc čitateľov.

Obdobie bez návštevníkov využili kultúrnici napríklad na revízie knižničných fondov, digitalizácie zbierok, nácvik predstavení, či spracovanie databáz. Okrem toho aj na vypracovanie a realizáciu projektov, vďaka ktorým môžu rozšíriť, opraviť alebo zatraktívniť svoje expozície pre návštevníkov.

Od 1. 1. 2021 sa župné kultúrne zariadenia zmenili z rozpočtových na príspevkové. Zároveň došlo k zlúčeniu šiestich organizácií do troch väčších. Zlúčením Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a Kultúrneho centra Abova vzniklo Centrum kultúry Košického kraja. Zemplínske osvetové stredisko sa spojilo s hvezdárňou, po novom funguje Zemplínske kultúrne centrum a Hvezdáreň ako jeho vysunuté pracovisko. A spojilo sa aj Spišské osvetové stredisko s krajskou knižnicou. Od nového roka sú jednou organizáciou – Spišským kultúrnym centrom a knižnicou.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.01.2021 14:30
Upravené: 02.02.2022 15:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine