Košický samosprávny kraj sa stal partnerom projektu Danube e-Landscapes

Projekt podporený v rámci programu Európskej únie - Interreg Danube Transnational Programme, je novým impulzom k digitalizácii európskeho archeologického dedičstva.

Projekt Danube e-Landscapes odštartoval 1. 7. 2020,  zúčastní sa ho 23 partnerov z desiatich krajín. Košický samosprávny kraj zastupuje v projekte Slovensko spolu s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach (EF TUKE), ktorá je aktívnym partnerom projektu.

Projekt s názvom Virtualizácia archeologických pamiatok Dunajského regiónu (z angl. Virtual archeological landscapes of the Danube region) bol otvorený pod vedením rakúskeho Všeobecného múzea Joanneum (Universal museum Joanneum). Jeho hlavnými aktérmi sú medzinárodne uznávané múzeá a inštitúty z Rakúska, Nemecka, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Českej republiky, Chorvátska, Bulharska, a Srbska.  

„V nasledujúcich mesiacoch budeme spolu s Ekonomickou fakultou TUKE a ďalšímipartnermi spolupracovať na realizácii hlavného cieľa projektu, a to na zviditeľnení archeologického dedičstva v podunajskej oblasti na regionálnej, národnej aj nadnárodnej úrovni. Archeologické dedičstvo Dunajského regiónu má stále potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, pred nami však stále stojí jedna veľká výzva, ktorou je jeho zatraktívnenie pre rôzne skupiny návštevníkov a zároveň aj zvládnutie jeho dlhodobého udržiavania a využívania v oblasti turizmu,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Jednou z možností, ako priblížiť kultúrne dedičstvo rôznym cieľovým skupinám  je aj čoraz častejšie využívanie technológií zameraných na virtuálnu realitu (VR) a rozšírenú realitu (AR). Návštevníkom je tak ponúknutá možnosť spoznávať bohaté archeologické kultúrne dedičstvo nie len v rámci múzejných výstav a expozícií. Poznanie môže týmto spôsobom prekročiť múry múzea a návštevník sa prostredníctvom techniky môže preniesť nie len o niekoľko tisíc kilometrov ďalej, môže cestovať v čase alebo si môže vyberať alternatívne smerovanie deja. Aj napriek tomu, že nové digitálne možnosti sú pre návštevníkov kultúrnych organizácií  atraktívne, pri virtuálnej realite by to skončiť nemalo. Cieľom projektu je pre to dosiahnuť, aby návštevníci boli motivovaní aj k osobnej návšteve ostatných krajín podunajskej oblasti.

„Pridanou hodnotou participácie na projekte je aj možnosť spolupráce na určovaní štandardov a stratégie pre proces virtualizácie, čím bude umožnené nielen docieliť zohľadnenie možných špecifických regionálnych potrieb a požiadaviek, ale  aj včasná pripravenosť a aplikácia poznatkov, ktorá môže viesť k výraznému zvýšeniu medzinárodnej spolupráce a vzájomnej prezentácie ako zahraničných nálezcov u nás, tak aj nášho historického dedičstva v zahraničí,“ uviedol Martin Dujčák z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Projekt nie je zameraný len na podporu jednej z najväčších sietí  významných inštitúcií s archeologickými zbierkami a poznatkami, zameriava sa aj na dlhodobú kampaň vzájomnej propagácie archeologického dedičstva. Je tiež doplnením projektu „Iron Age Danube Route“   a vytvára nové nadnárodné archeologické trasy.

Plánované ukončenie projektu je v roku 2021.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.12.2020 11:18
Upravené: 28.07.2021 14:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001