Košický kraj podporí kreatívne projekty aj v čase pandémie

Podporené budú štyri projekty župných kultúrnych zariadení zo všetkých regiónov kraja. Kvôli pandémii bola finančná alokácia na výzvu Tradície inšpirujú inovácie znížená oproti plánovanej sume o takmer 64 000 eur.

Košický samosprávny kraj (KSK) podporuje kreatívne projekty aj v roku 2020. Župné knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ale aj osvetové a kultúrne centrá mohli do polovice marca predkladať projekty v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, ktorá bola pilotne spustená v minulom roku. Tohtoročná výzva bude realizovaná prostredníctvom odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK a úspešné projekty budú financované z interných schém.

„Už vlani sme zaviedli nový systém prideľovania finančných prostriedkov, o ktoré mohli pomocou výzvy Tradície inšpirujú inovácie župné kultúrne zariadenia „súťažiť“. To znamená, že peniaze boli prideľované tým, ktorí priniesli inovatívny nápad alebo kreatívny projekt. Takáto interná súťaž sa nám osvedčila, vlani sme vďaka nej podporili šesť projektov. Tento rok sú mnohé investičné akcie ovplyvnené dopadmi koronakrízy. Nechceli sme však celú výzvu úplne zrušiť, preto sme sa rozhodli znížiť finančnú alokáciu na 116 000 eur a podporiť štyri najúspešnejšie projekty,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

Župa v tomto roku finančne podporí projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach s názvom ENTER – galéria 21. storočia. Vďaka nemu budú sprístupnené vstupné priestory do galérie aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodičom s deťmi či seniorom. V rámci projektu tiež bude vytvorená interaktívna aplikácia galérie, vďaka ktorej sa návštevníci budú môcť po jej priestoroch poprechádzať aj virtuálne.

Ďalším podporeným projektom je zámer s názvom Dioráma – banská štôlňa, ktorý pripravilo Banícke múzeum v Rožňave. V areáli jeho zážitkového centra Sentinel bude vytvorená dioráma štôlne, vďaka ktorej zažijú návštevníci na vlastnej koži atmosféru prác v bani.

Na Zemplíne vďaka úspešnému projektu Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach pribudne v priestoroch knižnice moderná tvorivá dielňa. Pre svojich návštevníkov ponúkne nové voľno-časové aktivity a prispôsobená bude aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením a seniorov.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravuje rozšírenie stálej expozície histórie regiónu o tému Dejiny Spišskej Novej Vsi a ateliér G. Matz a spol. Úspešne zrealizovaný projekt s názvom Príbeh jedného ateliéru – virtuálna realita sprístupní časť historickej expozície s interaktívnym prvkom – zážitkovou prehliadkou s prvkami virtuálnej prezentácie.

Košická župa realizuje tieto kultúrne aktivity prostredníctvom Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji na obdobie 2020 – 2025 (2030). Návštevníci župných kultúrnych zariadení sa tak po úspešnej realizácii týchto projektov môžu tešiť na nové zážitky v duchu hesla Tradície inšpirujú inovácie.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2020 12:11
Upravené: 28.07.2021 10:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine