November sa bude v Košickom kraji niesť v znamení 30. výročia „Nežnej“

Novembrové udalosti, ktoré pred tridsiatimi rokmi viedli k nástupu demokracie, priblížia v Košickom kraji desiatky podujatí, ktoré organizujú župné kultúrne zariadenia.

Výstava Prvý dotyk so slobodouMúzeum Spiša pri tejto príležitosti otvorí fotografickú výstavu, ktorá dokumentuje udalosti z novembra 1989 v Spišskej Novej Vsi. V Rožňave sa budú premietať videodokumenty z archívov Baníckeho múzea a vypočuť si budete môcť aj diskusie s priamymi účastníkmi zhromaždení. V Michalovciach sa budú symbolicky zapaľovať sviečky, organizovať koncerty, spomienkové posedenia a diskusie s pamätníkmi týchto pohnutých časov v gescii Zemplínskeho osvetového strediska, Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického  a Zemplínskeho múzea. Sprievodnými podujatiami  budú aj besedy so študentmi v rámci pripomenutia si Dňa študenstva, ktorý každoročne pripadá na 17. november.

„Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa rozhodli nielen spomínať, ale priniesť aj skutočný odkaz mladým ľuďom. Udalosti spred tridsiatich rokov znamenali pád socialistického režimu a nástup demokracie. Považujeme preto za dôležité vtiahnuť ich do nedávnej histórie, ktorá otvorila možnosti, aké máme dnes, Verím, že posolstvo Nežnej reolúcie bude rezonovať v celom kraji, a že nám ho pripomenú aj podujatia, ktoré sme v našom kraji počas celého mesiaca pripravili,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kľúčovým podujatím v rámci spomienkových aktivít bude výstava s názvom Prvý dotyk so slobodou v réžii Verejnej knižnice Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach. Na jej príprave sa podieľali partneri - Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ), Ústav pamäti národa (ÚPN) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Návštevníkov zaujmú aj dobové dokumenty z fondu knižnice, archívov ÚPN a RTVS. Jedným z dôležitých výstupov bude unikátna didaktická pomôcka, ktorú pripravili historici z UPJŠ. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť v rámci expozície, no poslúži aj učiteľom  dejepisu a histórie ako kreatívny podklad pre moderné vyučovanie o Nežnej revolúcii v kontexte európskych dejín.

Výstava bude mať viacero interaktívnych prvkov. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne spoločné „umelecké dielo“  - pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Výstava vo VKJB v Barkóczyho paláci na Hlavnej 48 bude verejnosti prístupná od 14. novembra do 20. decembra. Prvým zo sprievodných podujatí bude verejná diskusia s Michalom Havranom a hosťami v divadle Thália 13. novembra o 19. hodine.

Tento projekt je dôkazom, že prostredníctvom kultúry a umenia možno mladej generácii priblížiť dôležité témy atraktívnym a neformálnym spôsobom, vzdelávať ich a posilňovať v nich hodnoty, ktoré zabránia šíreniu negatívnych extrémistických prúdov v súčasnosti. Je potrebné si pripomínať, že sloboda nie je zadarmo a život v nej má svoje pravidlá,“ dodala vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Knežová.

Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.11.2019 10:00
Upravené: 26.07.2021 15:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine