Výstava fotografií prezentuje kultúrne bohatstvo prihraničného regiónu

Pri príležitosti Európskeho dňa spolupráce a Európskeho roka kultúrneho dedičstva vyhlásil Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko fotografickú súťaž s cieľom povzbudiť občanov oboch partnerských krajín - Maďarska a Slovenska - aktívne sa zúčastniť na oslave Európskeho dňa spolupráce. Cieľom bolo zachytiť prírodné a kultúrne dedičstvo slovensko-maďarského pohraničného regiónu na fotografiách.

Hrad Somoskő, Somoskő (HU), tvorca: Andrej MicsudaZ 56 fotografií, ktoré boli do súťaže zaslané, bolo vybraných 12, ktoré sú súčasťou výstavy pod holým nebom v mestách Győri a Košiciach. Týchto 12 fotografií tvorí aj nástenný kalendár na rok 2019. Výstavu fotografií si v Košiciach môžete pozrieť „pod holým nebom“, na Hlavnej ulici pri Urbanovej veži, a to od 1. do 6. októbra. V maďarskom Győri sa konala od 20. do 29. septembra. Vystavené fotografie prezentujú kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničných regiónov. Z Košického samosprávneho kraja si tu napríklad môžete pozrieť fotografiu tzv. Rastlinného kostola v Debradi, ktorý je významným pútnickým miestom.

Víťazné fotografie na prvých troch miestach:

  1. miesto: Hrad Somoskő, Somoskő (HU), autor: Andrej Micsuda
  2. miesto: Jazyky, Jaskyňa Baradla (HU-SK), autor: Pavol Kočiš
  3. miesto: Jesenné farby, Magos-kő pohorie Bükk (HU), autor: Gulácsi-Vitányi Violetta

Informácie o projekte Interreg:

Jazyky, Jaskyňa Baradla (HU-SK), tvorca: Pavol KočišHlavným cieľom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, Maďarskom a Slovenskom, je hospodársky a sociálny rozvoj slovenských a maďarských pohraničných regiónov. Rozvojové ciele sú zoskupené do štyroch hlavných tém, ktoré sa nazývajú ako Prioritné osi (PO):

  • PO 1: Príroda a kultúra
  • PO 2: Posilnenie cezhraničnej mobility
  • PO 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
  • PO 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Program tiež poskytuje možnosť realizácie menších projektov s nižším rozpočtom v rámci Fondu malých projektov. Za výber projektov zodpovedajú dve strešné organizácie spravujúce Fond malých projektov:

  • Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia vo východnej časti programového územia (Košický kraj, Banskobystrický kraj, župy Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves a Nógrád);
  • Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v západnej časti programového územia (Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, župa Pest, hlavné mesto Budapest, župy Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron).

V súčasnosti sa môžu žiadatelia uchádzať o prostriedky programu spolupráce Interreg V-A SK-HU prostredníctvom dvoch otvorených výziev. V rámci prioritnej osi 3 je otvorená výzva, do ktorej sa môžu prihlásiť projekty zapojené do už schváleného Akčného plánu zamestnanosti. Druhou možnosťou je pilotná výzva na predkladanie žiadostí Fondu malých projektov v západnej časti programového územia, ktorá je otvorená do 2. novembra 2018.

Autor/zdroj: Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Spoločný technický sekretariát
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2018 15:00
Upravené: 22.07.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine