Verejná knižnica Jána Bocatia číta deťom

Počas týždňa, ktorý nasleduje po Medzinárodnom dni detí, od 4. do 10. júna, budú aj vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) podujatia v rámci akcie Celé Slovensko číta deťom.

Plagát akcieProjekt  je zameraný na rodinu a jeho cieľom je  podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. VKJB sa zapája programom v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 a pobočkách s vysokým počtom detských čitateľov Nad Jazerom, KVP a Šaci. VKJB tiež ponúka deťom a ich rodičom či starým rodičom možnosť vypočuť si zdigitalizované rozprávky zo svojho fondu, ktoré sú k dispozícii vo všetkých pobočkách knižnice. Takmer 70 rozprávok načítali známe herecké osobnosti, ako Jozef Króner, Karol Machata, či Mária Kráľovičová.

Počas podujatia Celé Slovensko číta deťom sa bude v sobotu 9. júna od 10:00 v Centrálnej požičovni VKJB v detskom kútiku čítať z knihy Mimi a Líza autoriek Kataríny Molnárovej a Alexandry Salmely. Príbehy, v ktorých je hrdinkou dievčatko s hendikepom, budú prezentované formou zážitkového čítania. Súčasťou bude priblíženie sveta nevidiacich. Zámerom je zvýšiť vnímavosť a toleranciu detí k tejto súčasti života. Podujatie obohatí rozprávanie o Luisovi Braillovi a vzniku jeho písma, možnosť vyskúšať si zmyslové zážitky pri identifikácii predmetov, ukážky pomôcok pre slabozrakých. Lektorkou, ktorá deti s týmto svetom zoznámi, bude pani profesorka Haneková. Vychádzať bude zo svojich vlastných skúseností. Deťom tiež prečíta zo svojej obľúbenej knihy v braillovom písme. Malí účastníci absolvujú aj exkurziu v oddelení VKJB, ktoré ponúka tituly z fondu Knižnice pre slabozrakých a nevidiacich čitateľov v Levoči.

V utorok 5. júna budú podujatia v pobočkách VKJB Nad Jazerom od 8:30, v Šaci od 10:30 a KVP od 14:00. Čítanie osobností z ich obľúbených kníh spestrí divadelné predstavenie, ktoré pracovníčky knižnice pripravili podľa knihy V.G. Sutejeva Rozprávky o zvieratkách. Nasledovať bude beseda o prírode a zvieratkách, zábavné testy a kvízy. Súčasťou bude tematická výstavka kníh pre deti s motívmi fauny a flóry.

Vzťah detí ku knihám a čítaniu sa buduje už v rannom veku. Zásadnú úlohu, ktorá ovplyvňuje zručnosti budúcich školákov, majú dospelí v okolí dieťaťa, rodičia, starí rodičia, učiteľky materských škôl. Pre nich VKJB pripravila cyklus vzdelávania zameraný na rozvoj malých detí a ich sluchovej gramotnosti, ktorá je dôležitá pre ich neskoršiu čitateľskú gramotnosť. Počas týždňa celoslovenského čítania deťom bude vo štvrtok 7. júna od 17:00 prednáška v rámci cyklu Čítajme s porozumením v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5. Určená je rodičom, starým rodičom a pedagógom. Záujemcovia získajú informácie i praktické rady z oblasti psychológie čítania,   oboznámia sa s komunikačnými stratégiami a metódami, ktoré pomáhajú zvyšovať rozvoj a sluchovú gramotnosť detí. Lektorkami cyklu sú odborníčky pôsobiace v oblastiach špeciálneho pedagogického poradenstva, detskej psychológie a liečebnej pedagogiky Renáta Kišová, Simona Bugošová a Viktória Marcinová.

Autor/zdroj: VKJB
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.06.2018 15:00
Upravené: 22.07.2021 16:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine