V Košickom samosprávnom kraji sa číta nielen v marci

Už 63 rokov je v našom kalendári marec – mesiacom knihy a to na počesť Mateja Hrebendu, slovenského popularizátora čítania. Vo všeobecnosti platí, že čítanie podporuje takmer všetky oblasti myslenia, ľudia, ktorí čítajú, majú vyššiu inteligenciu a bohatšie všeobecné vedomosti.

Zo štatistík knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyplýva, že čitateľov je stále viac, a to nielen v marci. V roku 2017 evidovali knižnice 25 263 aktívnych čitateľov, čo je o 600 viac, než v roku 2014.

V piatich regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je aktuálne takmer 576-tisíc knižničných jednotiek. Okrem samotnej literatúry sa knižnice stávajú čoraz častejšie centrami rôznych kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. Napríklad vlani sa ich konalo spolu 1 753.

„Nové technológie a médiá, ktoré denne využívame, vo všeobecnosti oslabili vzťah k čítaniu. Výskumy Európskej únie preukazujú, že kvalita kultivovaného čítania na Slovensku poklesla a čítanie s porozumením je na nedostatočnej úrovni. O to viac ma teší skutočnosť, že knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK robia všetko preto, aby opäť prilákali čitateľov do svojich priestorov, či už atraktívnymi knižnými titulmi alebo zaujímavými podujatiami. Zodpovedne pracujú so všetkými kategóriami návštevníkov, o čom svedčí aj pestrá ponuka aktivít v tomto roku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj napomáha k rozvoju knižničných služieb a dbá o zvyšovanie kvality štandardov činnosti knižníc. Každoročne nakupuje nové knižné tituly a zavádza aj tzv. štandardy činnosti knižníc. Zamerané sú na aktuálne trendy v rozvoji a inovatívne ukazovatele tak, aby sa knižničné služby v regióne rozvíjali.

NIEKTORÉ Z AKTIVÍT KNIŽNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PôSOBNOSTI KSK V ROKU 2018:

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

  • tematické výstavy regionálneho a tradičného umenia
  • neformálne vzdelávanie pre deti, rodičov i seniorov
  • spustený je unikátny literárny portál „Knihy na dosah“

Zemplínska knižnica v Trebišove

  • projekt „Donáška kníh do domu,“ najmä pre imobilných a dlhodobo chorých
  • projekt „Balíček kníh“ – výber kníh šitých na mieru
  • akcia „Týždeň vo farbách dúhy,“ počas ktorej je každý deň venovaná špeciálna pozornosť inému typu návštevníkov (rodiny s deťmi, seniori, mládež... )

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

  • literárna súťaž „Perly poznania,“ kde môžu čitatelia posúvať hranice svojej kreativity a poznania

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi

  • projekt „Jednu knihu ročne,“ v rámci ktorého môžete knižnici darovať knihu, ktorú ste si kúpili alebo dostali

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

  • na celospoločenské trendy a problémy reagujú prácou so znevýhodnenými skupinami obyvateľov, prevenciou voči šikane a nežiaducemu správaniu u detí a mládeže

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.04.2018 12:00
Upravené: 21.07.2021 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine