V Dome tradičnej kultúry Gemera sa naučíte tkať i paličkovať čipky

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave aj v tomto roku pokračuje v organizovaní vzdelávacích aktivít pre verejnosť v Dome tradičnej kultúry Gemera. Vo februári ponúka kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov a otvára nový Klub tkania.

Na kurze paličkovanej čipky sa účastníci počas dvadsiatich hodín naučia správne navíjať nite na paličky, viazať tkáčsky uzol a v paličkovaní využívať techniku jednopárového, dvojpárového pletenca, pletenca s pikotkami, techniku plátenka s rovným okrajom, techniku prekríženia, preloženia, spájania väzieb a vytvárania samostatných diel z paličkovanej čipky aj s využitím gemerských vzorov.

Účastníkom sa bude venovať skúsená lektorka Anna Urbánová, ktorá je aktívnou členkou Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave.

„Vzhľadom na to že ide o malú skupinu, päť až šesť účastníkov, garantujeme individuálny prístup lektora ku každému účastníkovi. Aj preto je potrebné sa prihlásiť včas, záväzné prihlášky očakávame do 21. februára 2018,“ vysvetľuje Valéria Munková z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Kurz bude prebiehať počas víkendov, začína sa 24. februára 2018 o 9.00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici č. 8 v Rožňave.  

Účastnícky poplatok je 60,- €. V cene je zahrnutá práca lektora, pracovné pomôcky, nástroje a materiál. 

Klub tkania

S cieľom uchovávania a rozvíjania tradičného tkáčskeho remesla Gemerské osvetové stredisko v Rožňave zakladá Klub tkania.  Jeho členom sa môže stať  každý, kto sa v minulosti zúčastnil na aktivitách Domu tradičnej kultúry Gemera, tkáčskych workshopov, kurzov, alebo niekedy tkal s mamkou, či babkou, ale aj ten, kto sa chce zdokonaľovať v tkaní a snovaní, stretnúť sa s ľuďmi s podobným záujmom a vymieňať si navzájom skúsenosti. Klub bude pracovať pod vedením odbornej lektorky – známej tkáčky z Kokavy nad Rimavicou pani Ľubomíry Žilkovej. 

Prvé stretnutie klubu tkania sa uskutoční 19. februára 2018 v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici č. 8 v Rožňave. 

„Takéto klubové stretnutia sú jednou z aktivít Gemerského osvetového strediska zameraných na zachovanie dedičstva našich predkov, snahou motivovať ľudí k záujmu o zachovanie remesla, podporiť ručnú prácu a kreatívnu tvorbu, ponúknuť zmysluplný spôsob trávenia voľného času záujemcom. Podobne sa u nás pravidelne a radi stretávajú členky Klubu paličkovanej čipky a členovia Hrnčiarskeho klubu,“ hovorí riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná.

Autor/zdroj: GOS
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.02.2018 15:55
Upravené: 21.07.2021 15:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine