Šaffova ostroha začerká v Bidovciach

V nedeľu 8. apríla sa v Kultúrnom dome v Bidovciach uskutoční krajské kolo súťaže sólistov tanečníkov Šaffova ostroha pre Košický kraj. Súťaž je pomenovaná po legendárnom tanečníkovi Jurajovi Šaffovi z Dlhého Klčova.

Podujatie, ktoré organizačne zabezpečuje Kultúrne centrum Abova (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja), je krajskou postupovou súťažnou  prehliadkou. Predstaví sa na nej 40 sólistov tanečníkov a tanečníc v ľudovom tanci.

V jednej z kategórií v povinnej časti muži zatancujú odzemok z Breznianskych lazov, ženy fľaškový zo Zámutova a páry ukľakovaný čardáš z Veľkého Zálužia. Vo voliteľnej časti zasa ľubovoľný tanec z lokality, ktorú si sami vyberú. V ďalšej kategórii tanečníci interpretujú regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú, alebo v ktorom pôsobia. Tu musia naštudovaný tanečný materiál doložiť pramennými materiálmi. Prehliadku dopĺňa aj kategória do 16 rokov a nositelia tanečných tradícií. 

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia na 26. ročník celoštátnej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktorý bude 25. – 27. mája v Dlhom Klčove pod odbornou garanciou Národného osvetového centra.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností , umelecký a odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov. Šaffova ostroha pomáha prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretáciu ľudového tanca, ale prispieva tiež k vyhľadávaniu talentov a osobností v oblasti ľudového tanca, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie. Vďaka súťaži sa darí podnecovať interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov, aby vyhľadávali a poznávali tradičný tanečný materiál, osvojili si ľudový tanec a jeho zákonitostí. Aj takýmto spôsobom sa  darí prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi.

Juraj Šaffa bol nositeľ ľudových tradícií a známy ľudový tanečník z Dlhého Klčova. Do podvedomia milovníkov folklóru sa dostal, keď v roku 1965 spolu s Gizelou Frenovou zvíťazili v párovom tanci vo Východnej. Mali veľký úspech a vyhrali prvú cenu bez akejkoľvek prípravy. Na hlave klobúk s dlhým kohútim perom a "čerkajúce" zlaté ostrohy na čižmách vždy upútali ako prvé. Zdvihnuté ruky a drobné cifrované krôčiky boli signálom pre primáša hudby roztancovať jeho nohy. Jeho tanec "zemplínski, cifrovani, čerkani, čapašovi čardaš," mal u divákov veľký úspech. Jeho archívne záznamy sú uložené v kultúrnom dedičstve Národného osvetového centra. Dnes je tanec v repertoári mnohých sólistov i folklórnych kolektívov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2018 12:00
Upravené: 21.07.2021 16:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine