Odborníci poradia, ako rozvíjať malé deti

Čítanie s porozumením má základy v rannom veku. Knižnica Jána Bocatia pripravila cyklus pre rodičov a pedagógov.

Schopnosť čítať s porozumením súvisí so sluchovou gramotnosťou, ktorá sa rozvíja už v rannom, predškolskom veku. Cyklus neformálneho vzdelávania s názvom Čítajme s porozumením bude vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Zameraný je na prácu s malými deťmi, aby sa u nich vyvinuli dobré základy pre neskoršiu prácu so slovom.  

„Náš cyklus je určený rodičom, starým rodičom, pedagógom a verejnosti. Výskumy ukazujú, ako významne vplýva rozvoj sluchovej gramotnosti na neskoršie výsledky v škole a uplatnenie detí. Odborné lektorky záujemcov naučia nielen ako účinne pracovať s malými deťmi, ale aj ako rozpoznať ich prípadný hendikep a eliminovať jeho následky,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.


Záujemcovia sa dozvedia o najnovších poznatkoch, získajú informácie i praktické rady z oblasti psychológie čítania.  Oboznámia sa s komunikačnými stratégiami a metódami, ktoré pomáhajú zvyšovať sluchovú gramotnosť detí. Lektorkami sú odborníčky pôsobiace v oblastiach špeciálneho pedagogického poradenstva, detskej psychológie a liečebnej pedagogiky Renáta Kišová, Simona Bugošová a Viktória Marcinová.  

Cyklus obsahuje štyri tematické stretnutia. Témami sú sluchová gramotnosť a Eľkinova metóda, ako dať dieťaťu slová naviac, vytvorenie vzťahu k slovu v predškolskom veku, ako vybrať knihu a čítať s dieťaťom. Cyklus bude v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 24. mája, nasledujúce 7., 21. a 28. júna vždy od 17. hodiny. 

Pilotný cyklus neformálneho vzdelávania s názvom Čítajme s porozumením je súčasťou úspešného projektu VKJB Knižnice pre vzdelávanie 50plus, spolufinancovaného z programu Erasmus+.


V úvode cyklu 24. mája špeciálna pedagogička zo Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva  Renáta Kišová predstaví originálnu metódu ruského profesora vývojovej psychológie a pedagóga Eľkonina. Metóda podporuje vývin schopnosti čítať i písať cez  uvedomenie si hláskovej štruktúry slova a poznaním zvukovej štruktúry jazyka. Eľkonin vychádza z prirodzeného vývinu dieťaťa a skutočnosti, že dieťa sa najskôr naučí rozprávať, potom písať. Prirodzenými stavebnými prvkami hovorenej reči sú hlásky, písmená len umelo reprezentujú hlásky. Vo výuke čítania Eľkonin zohľadňuje postup, ktorý je pre dieťa prirodzenejší ako pri tradičnej výuke čítania v škole, kde je preferovaná analyticko-syntetická metóda.

Vzdelávací cyklus Čítajme s porozumením je príspevkom Verejnej knižnice Jána Bocatia k rozvoju čitateľskej gramotnosti. Podľa posledných výsledkov medzinárodných hodnotení čitateľskej gramotnosti v rámci štúdií PISA a PIRLS sa slovenské deti umiestnili na alarmujúco nízkych miestach. Na túto skutočnosť reagovali aj viacerí aktivisti. V Košickom kraji vznikla webová platforma Čítajme si spolu, ktorá sa venuje propagácii čítania a ponúka rady rodičom a pedagógom. Zakladateľka tejto iniciatívy Viktória Marcinová je jednou z lektoriek vzdelávacieho cyklu Verejnej knižnice Jána Bocatia.  

 

 

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2018 08:38
Upravené: 22.07.2021 16:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine