Nádhera pod zemou i nad zemou

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje pre stredoškolskú mládež projekt pod názvom Nádhera pod zemou i nad zemou. Séria prezentácií bude rozdelená do troch skupín a realizovať sa budú od mája do novembra 2018.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gemer je bohatý na množstvo unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok. Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou je venovaný prezentácii prírodných krás a pamiatok regiónu. Cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež a hlavnou úlohou bude zoznámiť študentov zaujímavou formou s výnimočnými hodnotami, ktoré sú v neďalekom okolí, inšpirovať ich k aktivitám pri ich ochrane, ako aj k štúdiu odborov, ktoré môžu rozvinúť potenciál týchto pokladov.


„Prednáška na tému Pamiatky UNESCO na Gemeri, zameraná na prezentáciu kostolov, je plánovaná na 22. mája a prednáška na tému Ľadová krása v podzemí  na prezentáciu jaskýň bude 23. mája,“ prezradila Anna Kešeláková, pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave a pokračovala „Prednáška na tému Biblické príbehy v kostoloch nasleduje 19. júna a Krásna a jedinečná nádhera 20. júna v priestoroch knižnice“.


Európska únia vyhlásila rok 2018  za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú múzeá, knižnice a archívy. Konkrétnym cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo svojej krajiny, Európy, ako aj posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Hlavným cieľom európskeho roka je podporovať kultúrne dedičstvo v rámci kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, zvýšiť jeho prínos pre spoločnosť a ekonomiku a propagovať ho aj navonok. To, že EÚ si chce tento rok uctiť svoje kultúrne dedičstvo, je odozvou na ničenie kultúrnych pamiatok na Blízkom východe.

 

Autor/zdroj: Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica P. Dobšinského 
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2018 07:59
Upravené: 22.07.2021 16:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine