Knižnica Východoslovenskej galérie je opäť prístupná verejnosti

Umelci, študenti umenia ale aj všetci záujemcovia o výtvarné umenie majú príležitosť využiť služby odbornej knižnice vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej ulici 27 v Košiciach. Galéria informovala, že knižnica je opäť k dispozícii.

Knižnica prešla za posledný rok sťahovaním a novým architektonickým riešením. Jej definitívne vybavenie a otvorenie v plnej prevádzke ju ešte len čaká, no knižničný fond je dostupný k štúdiu už teraz. V knižnici galérie nájdu záujemcovia bohatú kolekciu výstavných katalógov od začiatku 20. storočia po súčasnosť, špecializovanú umelecko-historickú literatúru a tiež odborné periodiká z oblasti výtvarného umenia.

„Naša knižnica tak môže byť vítaným pomocníkom pri spracovávaní najrôznejších výskumných tém, diplomových prác alebo pri pátraní po umeleckých dielach a výtvarníkoch,“ dodáva riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.

Východoslovenská galéria Košice ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku bola pod názvom Krajská galéria založená 7.decembra 1951 dekrétom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave. Vlastnú samostatnú prezentačnú činnosť začala už vo februári 1952 v priestoroch Štátneho východoslovenského múzea svojou prvou výstavou Východoslovenskí maliari XIX. storočia. Po vzniku Východoslovenského kraja bola v roku 1961 premenovaná na Východoslovenskú galériu. Jej sídlom bol Csáky-Dessewffyho palác až do roku 1992, keď sa presťahovala do súčasných priestorov Župného domu. V tom istom roku bol jej názov zmenený na Galériu Júliusa Jakobyho na počesť významného košického umelca Júliusa Jakobyho. Od roku 1996 nesie opäť názov Východoslovenská galéria.

V súčasnosti eviduje galéria vyše 7000 diel. Zbierkový fond okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor. až po súčasnosť. Okrem bohatej výstavnej činnosti sa galéria sústreďuje aj na výskumné aktivity a mapovanie východoslovenskej výtvarnej scény a na výskum košickej moderny – umeleckého fenoménu 20. rokov 20. storočia, kedy v Košiciach nastal nebývalý rozvoj moderného umenia.

Vo svojich veľkorysých priestoroch prezentuje širokú tematickú a štýlovú ponuku nového, starého, domáceho, ale aj medzinárodného umenia. Bohatý sprievodný program ako komentované prehliadky, detské tvorivé dielne alebo odborné prednášky ponúkajú zaujímavé možnosti trávenia času priamo v priestoroch galérie.

Autor/zdroj: VSG
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.03.2018 14:25
Upravené: 21.07.2021 16:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine