Kniha = moje zrkadlo, alebo Biblioterapia v knižnici

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje v rámci Týždňa slovenských knižníc pre širokú verejnosť v piatok 9. marca 2018 o 17:00 hod. podujatie pod názvom Kniha – moje zrkadlo.

Týždňom slovenských knižníc štartuje mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie pod spoločným mottom: Knižnice pre všetkých. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré okrem základných služieb ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, rôzne formy diskusií a besied o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou,

„Na prvom stretnutí tohto druhu si budeme čítať z útlej knižky pod názvom Kniha o pastierovi od Joann Davisovej,“ hovorí pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave Tímea Bagačková Zollerová, ktorá toto podujatie pripravuje. „Pôjde o starší text, no napriek tomu sú v knihe myšlienky veľmi aktuálne, veď pravda a životné hodnoty zostávajú vždy rovnaké. Aktivity, ktoré budú spojené s touto knihou, ponúkajú účastníkom možnosť zamyslieť sa nad svojimi hodnotami a životom, zároveň sú psychohygienou a uvoľnením po náročnom piatkovom dni a príjemným štartom na víkend.“

Biblioterapia je forma terapie, pri ktorej sa využíva čítanie textu a práca s ním. Na takomto stretnutí sa využívajú rôzne aktivity. Je to nielen terapia, ale v prvom rade zábava, uvoľnenie negatívnej energie a možnosť stretnúť nových ľudí alebo sa lepšie zoznámiť so svojimi známymi.

 

Autor/zdroj: Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica P.Dobšinského v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.03.2018 15:45
Upravené: 21.07.2021 16:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine