Banícke múzeum v Rožňave otvorilo Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera

V areáli Zážitkového centra Sentinel Baníckeho múzea v Rožňave v stredu 2. mája otvorili novú Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera. Okrem exponátov, akými sú napríklad ručné pracovné nástroje, či výstava minerálov, obsahuje aj interaktívne a audiovizuálne prvky.

Expozícia Baníckeho múzea v Rožňave bola z dôvodu rekonštrukcie zatvorená od 1. novembra 2014. Investorom projektu bol Košický samosprávny kraj, ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu (ROP) z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Rekonštrukcia viac než storočnej budovy stála 216 000 eur.


„Veľmi nás teší, že v rámci investičných projektov, ktoré Košický samosprávny kraj realizuje na svojich kultúrnych zariadeniach, je jedným z nich aj táto expozícia, ktorá je zameraná na baníctvo a hutníctvo. Práve toto odvetvie má v regióne Gemera bohatú históriu. Verím, že otvorenie tejto expozície je len prvým krokom k obnoveniu baníckej tradície, ktorá sa podpíše aj pod rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Autori expozície expozíciu naplánovali a unikátne zbierky spracovali pomocou nových metód prezentácie tak, aby návštevníkom ponúkli okrem informácií aj komplexný zážitok z návštevy múzea. „Prezentovanie kultúrnych a historických hodnôt v súčasnosti prechádza dynamickými zmenami, prestávajú byť len doplnkovými službami v jednotlivých turistických oblastiach, ale svojou jedinečnosťou a komplexnosťou poskytovaných služieb sa sami stávajú turistickými destináciami,“ uviedla Jaroslava Neubauerová, autorka expozície a kurátorka baníctva,  hutníctva a geológie Baníckeho múzea v Rožňave. Návštevníci múzea sa môžu tešiť na viacero nových prvkov, napríklad na výťahovú kabínu, do ktorej môžu vstúpiť.

Nová expozícia v rámci viacerých tematických celkov prezentuje históriu a vývoj baníctva a hutníctva so zameraním na oblasť Gemera. Návštevníkom sa predostiera expozícia bohatšia o zbierkové predmety, ktoré prešli reštaurovaním a o viacero nových predmetov z akvizičnej činnosti. Pomocou cenných geologických a archeologických zbierok autori vyzdvihujú bohatosť a pestrosť nerastných surovín v oblasti Gemera.

„Zážitkové centrum je výnimočné v tom, že sa snaží formou modernej a interaktívnej prezentácie témy baníctva a hutníctva prezentovať témy a cenné zbierkové predmety z regiónu Gemer týkajúce sa histórie baníctva a hutníctva na tomto území. Jej snahou je byť modernou expozíciou, ktorá by mala spĺňať náročnosť alebo podmienky 21. storočia z pohľadu návštevníka," uviedol Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja.

Pri príprave expozície si autori kládli za cieľ osloviť čo najširší okruh návštevníkov od detí v predškolskom veku až po seniorov. Individuálni návštevníci majú možnosť vidieť Expozíciu Baníctva a hutníctva Gemera ako aj ďalšie expozície Zážitkového centra Sentinel s odborným výkladom pracovníkov múzea v rámci hodinových vstupov, pre vopred nahlásené organizované skupiny aj mimo týchto hodín.

Okrem novootvorenej expozície v areáli Zážitkového centra Sentinelna návštevníkov čakajú aj ďalšie expozície ako Čas pary v Baníckom múzeu, Banské pracoviská,  či Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí. Na nádvorí sa majú možnosť zoznámiť s banskými mechanizmami a previesť sa banským vláčikom. Banícke múzeum v Rožňave počas mesiaca máj v súvislosti s otvorením novej expozície pripravilo viacero sprievodných podujatí v areáli Zážitkového centra Sentinel ako napríklad Andrássyho deň III. (18.5.), či Noc múzeí a galérií 2018 (19.5.).

 

Autor/zdroj: KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.05.2018 09:19
Upravené: 22.07.2021 16:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine