Verejná knižnica Jána Bocatia rozbaľuje mikulášsky balíček

V mikulášskom balíčku, ktorý v stredu 6. decembra 2017 prináša Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB) v Košiciach, nájdete niekoľko prekvapení.

Prvým je 50-percentná zľava zo zápisného vo všetkých pracoviskách knižnice. Za symbolický poplatok 1,5 eura si môžete celý rok z knižnice požičiavať skvelé knihy, navštevovať podujatia  a využívať ponúkané služby. Mikulášsku zľavu na zvýhodnené členstvo možno využiť v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5, regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48, či v pobočkách knižnice Jána Bocatia v mestských častiach Košíc na Terase, Nad Jazerom, na Furči, sídlisku KVP, v Barci a Šaci.

Druhým darčekom z balíčka je burza kníh v centrálnej požičovni knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5, ktorá bude počas mikulášskeho dňa (streda) od 14. do 18. hodiny. Pred nadchádzajúcimi sviatočnými dňami si môžete prísť vybrať z ponúkaných kníh a doplniť tak svoju poličku o tituly, ktoré chcete čítať.

Do tretice sa v mikulášskom vreci ocitol veľký balík, v ktorom sú vzácne historické diela - unikátne staré tlače, ktoré obohatili fond regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej 48. Ponuku ocenia najmä záujemcovia o dejiny a históriu Košíc a regiónu. Do fondu knižnice vďaka mimoriadnemu účelovému príspevku zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, pribudli grafiky, mapy, knihy. Vzácnosťou, ktorá je novinkou vo fonde VKJB, sú staré košické tlače, najstaršia je z roku 1718, ostatné z obdobia 18. a 19. storočia. Do fondu knižnice pribudli knihy vydané v 17. storočí najmä z produkcie košických tlačiarov. Najstaršou z nich je teologická polemika z roku 1671, ktorá sa týmto stala najstaršou košickou tlačou v zbierkach knižnice. Okrem nej fond obohatili aj ďalšie teologicko-filozofické diela vydané v Košiciach v 18. storočí. Cenným prírastkom sú staré grafiky mesta Košice a jeho blízkeho okolia (Jasov, Slanec, Turnianske Podhradie). Čitateľov určite zaujme aj mapa Turnianskej župy z roku 1805 a tiež mapa Abovsko-Turnianskej župy s vyobrazením Košíc. Čitatelia i záujemcovia o históriu nájdu tieto vzácne tlače na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48. 

Historický fond knižnice ponúka aj ďalšie pamiatky knižnej kultúry. K najcennejším patria inkunábuly, teda prvotlače z 15. storočia. Nazrieť možno do písomností zo 16. či 17. storočia, ktoré vynikajú dobovými ilustráciami. Jedinečná je rukopisná zbierka s dielami, ktoré sa datujú do 17. storočia. Boli spísané v latinskom, maďarskom, nemeckom i slovenskom jazyku a mnohé z nich nikdy nevyšli tlačou. Bohatá je aj zbierka periodík, z ktorých najstaršie pochádzajú z 18. storočia. Dokumenty sú prístupné k prezenčnému štúdiu v študovni regionálneho oddelenia.  

Verejná knižnica Jána Bocatia krátko pre mikulášskym „darčekobraním“ spustila elektronický literárny magazín o knihách a čítaní Knihy na dosah, ktorý si môžete prečítať na internete. Dostupný je cez vlastnú doménu www.knihynadosah.sk a cez web stránku VKJB. Nový literárny portál prináša rubriky, v ktorých dáva priestor renomovaným i začínajúcim autorom, ponúka súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy, rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami. Portál knižnica predstavila prianím od básnika Daniela Heviera: „Čo nebolo, stalo sa: Máme Knihy na dosah!“

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2017 13:00
Upravené: 14.07.2021 15:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine