Úspešné premeny sídiel kultúrnych inštitúcií predstaví seminár

Rekonštrukcii kultúrnych pamiatok v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je venovaný seminár, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok v piatok 28. apríla 2017 organizuje Zemplínske múzeum v Michalovciach a Úrad KSK pod záštitou poslanca NR SR a podpredsedu KSK Emila Ďurovčíka. Seminár sa uskutoční v priestoroch hotela Družba v Michalovciach od 9. hodiny.

Mnohí ľudí na ceste za poznaním navštevujú múzeá, galérie, hvezdárne, či iné kultúrne centrá, sídliace v objektoch, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Zlý technický stav budov priviedol zriaďovateľa - Košický samosprávny kraj, k myšlienke obnovy historických objektov. Pri ich financovaní boli použité prostriedky z fondov Európskej únie, ale aj z rozpočtu KSK.

Seminár bude venovaný už zrealizovaným, čiastočným, ale aj rozsiahlejším rekonštrukciám kultúrnych pamiatok, ktoré sú sídlami kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Pozvanie prijali zástupcovia Východoslovenského múzea v Košiciach, Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, Baníckeho múzea v Rožňave, Zemplínskeho múzea a Hvezdárne v Michalovciach. Svojimi príspevkami zhodnotia priebeh samotných rekonštrukcií, nové nálezy, objavy, súčasný stav, ale aj nové možnosti prezentácie vo vzťahu k verejnosti.

Ako hostia vystúpia zástupcovia Vihorlatského múzea v Humennom, ktorého sídlo prešlo v rokoch 2015 - 2016 komplexnou obnovou. Vďaka nej sa humenský zámok svojimi interiérmi ale aj vonkajšou architektúrou stal dôstojnou a reprezentatívnou dominantou mesta Humenné a lákadlom pre turistov.

V závere seminára zástupcovia odboru kultúry a cestovného ruchu KSK predstavia rozvojové plány v zrekonštruovaných objektoch a zámery do budúcnosti. Aktéri seminára budú po celý čas otvorení otázkam verejnosti.

PROGRAM (aj vo formáte pdf)

8:30 hod. – 9:00 hod. REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 hod. – 9:15 hod. OTVORENIE

9:15 hod. – 10:15 hod.
PhDr. Dárius GAŠAJ, (Východoslovenské múzeum v Košiciach)
Využitie výsledkov archeologického výskumu pri rekonštrukcii objektu Katovej bašty v Košiciach

PhDr. Lýdia GAČKOVÁ, (Zemplínske múzeum v Michalovciach)
Výsledky archeologických výskumov v areáli kaštieľa v Trebišove a v Michalovciach (výskum počas rekonštrukcie budov)

Mgr. Jakub ŠNAJDER, Mgr. Beáta KEREŠTANOVÁ (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína)
Trebišovský kaštieľ v premenách

Mgr. Tibor TABAK, (Zemplínske múzeum v Michalovciach)
Rekonštrukcie budov Zemplínskeho múzea v Michalovciach

10:15 hod. – 10:30 hod. DISKUSIA
10:30 hod. – 10:45 hod. PRESTÁVKA

10:45 hod. – 11:45 hod.
Mgr. Gabriela KRAMAREKOVÁ, (Hvezdáreň Michalovce)
Rekonštrukcia Moussonovho domu

Ing. Mgr. arch. Radoslav JANKOVIČ, (LOOK ARCH, s.r.o. Košice)
Rekonštrukcia historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach

Mgr. Pavol LACKANIČ, (Banícke múzeum v Rožňave)
Zážitkové centrum SENTINEL – spojenie starého s novým

Mgr. Zuzana KREMPASKÁ, (Múzeum Spiša v SNV)
Obnova Provinčného domu – Strážcovia dedičstva v čase - Film

11:45 hod. – 12:00 hod. DISKUSIA

14:30 hod. – 15:15 hod.
Mgr. Zuzana KREMPASKÁ, (Múzeum Spiša v SNV)
Rekonštrukcia areálu hudobného múzea – letohrádok Dardanely v Markušovciach – Film

Mgr. Vasil FEDIČ, (Vihorlatské múzeum v Humennom)
Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom 20015-2016

PhDr. Gabriel Viszlay, (OKaCR KSK, Košice)
Rozvojové plány v rekonštruovaných objektoch a o projektových zámeroch

15:15 hod. DISKUSIA, ZÁVER

Seminár sa uskutoční s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2017 17:00
Upravené: 07.07.2021 11:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine