Rodošto uvídíte v nedeľu zadarmo

Oslavy 145. výročia založenia Východoslovenského múzea pokračujú. Už najbližšiu nedeľu 26. marca môžete navštíviť expozíciu Rodošto - pamätný dom Františka II. Rákocziho zadarmo.

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva všetkých svojich priaznivcov na ďalšie z podujatí, ktorým si pripomína významné jubileum. Pri príležitosti 145. výročia založenia múzea a 341. výročia narodenia Františka II. Rákocziho bude v nedeľu, 26. marca 2017 od 13. do 17. hodiny vstup do expozície Rodošto na Hrnčiarskej 7 voľný.

Nádvoriu Katovej bašty dominuje zvláštna orientálna dvojpodlažná stavba - replika domu, v ktorom v rokoch 1720 - 1735 v exile žil a zomrel vodca posledného z radu protihabsburských stavovských povstaní sedmohradských kniežat, František II. Rákoci.

Osudy tejto neobvyklej balkánskej stavby sú veľmi pestré. Pôvodná myšlienka zriadiť dom vznikla v roku 1904 po oficiálnej rehabilitácii mnohých významných osobností uhorského protihabsburského hnutia zo 17. a 18. storočia, keď na podnet uhorskej vlády a za podpory panovníka rakúsko-uhorskej monarchie cisára Františka Jozefa I. začalo s organizáciou prevozu ostatkov vyhnancov do rodnej zeme. Vtedy sa rozhodlo o pochovaní kniežaťa v Dóme sv. Alžbety i prenesení zariadenia jedálne z jeho domu v tureckom meste Rodošto do Košíc. 

Uhorská vláda vyslala do Turecka komisiu, aby zmapovala miesta pobytu vyhnancov a sústredila ich ostatky. Výsledkom jej práce bola zásielka uložená v 29 priestorných debnách, ktorá prišla do Košíc v roku 1905 a obsahovala ostatky, kolekciu akvarelov A. Edviho - Illésa a kompletné zariadenie Rákociho jedálne. Zásielka prežila rušné časy vojny zamurovaná v pivnici domu na Hlavnej ulici č. 51, kým ich náhodne objavili v roku 1936 pri stavebných úpravách pivničných priestorov.

Stavebnej realizácie sa replika domu dožila až po viedenskej arbitráži (1938), keď na základe skoršieho návrhu budapeštianskeho staviteľa Kolomana Luxa sa v rokoch 1940 - 1943 upravila prístavba Katovej bašty, ktorá však nebola kompletná, ukončená a sprístupnená verejnosti.

Vzor pre tento priestorovo i vybavením skromný dom sa nachádza v tureckom mestečku Terikdag na brehu Marmarského mora, kde stojí na svahu s výhľadom na more. V Košiciach nebol adekvátny priestor, ktorý by vyhovoval terénu originálneho územia; napokon ho našli na severnom krídle Katovej bašty, v mieste prístavby z 20. rokov 19. storočia, ktorá slúžila ako obytný priestor a maštaľ. Prístavba iba suplovala pôvodné prízemie originálneho domu, nezodpovedala mu však pôdorysom, preto to nie je kópia, ale iba replika Rákociho domu.

Pôvodná myšlienka - zriadenie pamätného domu Františka II. Rákociho v replike budovy s originálnym vybavením sa realizovala až v rokoch 1990 - 1991, keď sa po uvoľnení priestorov opäť konzervovali a reštaurovali jednotlivé prvky jedálne a zo zbierok múzea sa vytriedili predmety pripomínajúce výraznú osobnosť uhorských dejín, ktorej osudy sú neodmysliteľne spojené s históriou Slovenska i Košíc.

Pamätný dom je súčasťou cezhraničného projektu Po stopách Rákocziho slávy.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.03.2017 15:58
Upravené: 07.07.2021 11:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine