Projekt PLUGGY urobí z návštevníka múzea aj spolutvorcu histórie

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity Košice a ďalšími siedmimi partnermi z európskych krajín získali prostredníctvom projektu PLUGGY grant na vytvorenie inovatívnej sociálnej platformy pre kultúrne dedičstvo.

Hlavným cieľom projektu PLUGGY je vyvinúť sociálnu platformu, akúsi analógiu facebooku, ktorá umožní občanom, kultúrnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám prispievať k sprístupneniu, prezentácii, spoluvytváraniu a zdieľaniu európskeho kultúrneho dedičstva. Súčasťou platformy budú služby na podporu geolokácie, rozšírenej reality, spracovanie 3D zvuku a kolaboratívnych hier v oblasti kultúrneho dedičstva. Vďaka platforme PLUGGY sa bude môcť návštevník podieľať nielen ako pasívny pozorovateľ artefaktov kultúrneho dedičstva, ale aj ich tvorca a správca. Bude môcť zdieľať svoje skúsenosti a zážitky s inými aktívnymi používateľmi.

Tím Technickej univerzity Košice je v rámci projektu zodpovedný najmä za vývoj PLUGGY platformy a IT nástrojov pre kurátorov výstav. Tím Východoslovenského múzea Košice zodpovedá za testovanie platformy a návrh kolaboratívnych hier.

„Prínos tohto projektu vidíme predovšetkým v tom, že prostredníctvom PLUGGY platformy na báze pokročilých informačných technológií, sa napríklad múzeá priblížia širokej verejnosti netradičnou, inovatívnou formou,“ hovorí riaditeľ Východoslovenského múzea Košice Robert Pollák. „Výstupy projektu PLUGGY budú môcť využívať aj iné kultúrne inštitúcie na Slovensku (v rámci licencie open source). Umožnia im jednoduchým spôsobom vytvárať obohatené virtuálne expozície kultúrnych artefaktov z rôznych verejných aj súkromných múzejných zdrojov. Pomôžu podporiť kreativitu ľudí a spopularizovať kultúrne dedičstvo."

Európsky vedecko-výskumný projekt má názov PLUGGY (Pluggable Social Platform for Heritage Awareness and Participation). Celková výška grantu od Európskej komisie je 2 375 000 eur. Riešenie projektu potrvá 36 mesiacov. Úvodné stretnutie projektu PLUGGY sa uskutočnilo 12.-13. decembra 2016 v Aténach. Partneri na ňom spresnili budúce výskumné činnosti a navrhli komunikačný plán, ktorý má prilákať cieľové skupiny - odborníkov, štátne a regionálne inštitúcie, mimovládne organizácie a občianske združenia v oblasti muzeológie a kultúrneho dedičstva - aby sa aktívne podieľali na všetkých fázach výskumu.

Partneri projektu sú z Grécka (Institute of Communication and Computer Systems – koordinátor, Múzeum Piraeus Bank Group, firma Clio), Talianska (firmy Vianet a Xteam), Španielska (Univerzita Malaga) a Veľkej Británie (Imperial College London, ktorá patrí medzi 10 najlepších univerzít v Európe).

Výzva bola zverejnená v rámci vedecko-výskumného programu Európskej únie Horizont 2020. Výzva bola zameraná na virtuálne múzeum a sociálnu platformu v európskom digitálnom dedičstve, pamäť, identitu a kultúrne interakcie. V rámci tejto výzvy bolo podaných sto návrhov projektov z celej EÚ. Na financovanie boli schválené iba štyri.

Viac informácii o projekte PLUGGY nájdete na stránke projektu aj na stránkach sociálnych sietí TwitterFacebook  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.01.2017 13:30
Upravené: 07.07.2021 09:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine