Oltár sv. Petra a Pavla má zreštaurované krídla

Reštaurátori ukončili tretiu etapu prác na vzácnom oltári, ktorý môžu návštevníci vidieť vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

V stredu 29. novembra 2017 bola ukončená tretia fáza reštaurovanie Oltára sv. Petra a sv. Pavla pochádzajúceho z neznámej spišskej lokality, ktorý do svojich zbierok získalo múzeum v prvej tretine 20. storočia. Išlo o reštaurovanie krídel oltára s bohatou ornamentálnou rezbou zlátených rozvilín (ornamentálnych rastlinných motívov) a tabuľovými maľbami s výjavmi mučenia sv. Petra a sv. Pavla.

Projekt je pokračovaním kompletného reštaurovania vzácneho, umelecko-historicky jedinečného artefaktu vývoja umenia na území súčasného Slovenska, dokumentujúceho obdobie renesancie a baroka a jeho prezentácia domácim i zahraničným návštevníkom v stálej expozícii Východoslovenského múzea – Storočia v umení.

Nakoľko ide o rozsiahle, časovo i finančne náročné zásahy, je reštaurovanie celého Oltára sv. Petra a sv. Pavla rozdelené na štyri etapy v časovom horizonte realizácie do roku 2018. Prvá etapa – reštaurovanie centrálneho obrazu Oltára sv. Petra a sv. Pavla, s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR bolo realizované v roku 2014. Druhá etapa – reštaurovanie tabuľovej maľby z nadstavca oltára s výjavom Panny Márie sa robilo v roku 2016, s podporou Fondu na podporu umenia. 

  

„Rovnako aj tretia etapa – reštaurovanie tabuľových malieb krídel v tomto roku sa mohlo robiť vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Štvrtá etapa – reštaurovanie architektúry oltára a predely s výjavom Poslednej večere je naplánovaná na rok 2018. Tým by mal byť tento projekt ukončený,“ hovorí kurátor fondov výtvarného umenia vo Východoslovenskom múzeu Košice Ivan Havlice. 

Tu nájdete informácie o predchádzajúcej etape reštaurátorských prác

 

Autor/zdroj: VSM
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2017 09:57
Upravené: 14.07.2021 14:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine