Nájdi svojich predkov, vytvor rodostrom

Vzdelávací cyklus zameraný na genealógiu „Nájdi svojich predkov, vytvor rodostrom“ pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Ide o ďalší počin knižnice, ktorá realizuje pilotné cykly v oblasti neformálneho celoživotného vzdelávania dospelých. Účastníci sa pod vedením odborníkov dozvedia, ako postupovať pri skúmaní rodinnej histórie a ako zostaviť rodostrom.

Odborní lektori naučia ako pátrať v knižniciach, archívoch, informačných databázach. Predstavia základy pomocných vedných disciplín, ktoré možno využiť pri bádaní po predkoch. 

„Vzdelávací cyklus zameraný na genealógiu sme pripravili s ohľadom na rastúci záujem verejnosti o históriu Košíc a nášho regiónu. Teší nás vysoká účasť na pravidelných tematických prednáškach v našej knižnici, ktoré vedú odborníci z Dejepisného spolku. Ďalším motívom je bohatá dokumentačná databáza podkladov vo fonde nášho regionálneho oddelenia,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová s tým, že fond knižnice je tiež vyhľadávaným zdrojom informácií profesionálnych genealógov. 

Účastníci vzdelávacieho cyklu budú pracovať pod vedením odborníkov PhDr. Gabriela Szeghyho a Mgr. Martina Bartoša, archivárov z Archívu mesta Košice a historika Mgr. Tomáša Ondrejšíka, pracovníka regionálneho oddelenia VKJB. Súčasťou vzdelávania  bude teoretická i praktická časť. Záujemcovia získajú informácie potrebné k prvým genealogickým krokom, aby po svojich predkoch mohli účinne pátrať v dostupných informačných databázach a svoje poznatky ďalej spracovali podľa používaných odborných pravidiel.

Vzdelávací cyklus pozostáva z 8 stretnutí. Obsah vzdelávacieho cyklu je zameraný na pomocné historické vedy pri skúmaní, základy genealógie - skúmania rodinnej histórie, heuristické bádanie, paleografiu – písmo a jazyk prameňa, genealógiu v praxi, zaujímavosti a prekážky v bádaní – praktické príklady. Bližšie informácie záujemcovia nájdu na web stránke knižnice www.vkjb.sk.

Verejná knižnica Jána Bocatia začala systematicky pripravovať podmienky pre zavedenie cyklov neformálneho vzdelávania ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku.  Aktívne starnutie je témou úspešného projektu VKJB „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, ktorý získal finančnú podporu z fondov Európskej únie z programu ERASMUS+. Iniciátorom myšlienky a lídrom projektu je Verejná knižnica Jána Bocatia, ktorá v ňom spolupracuje so zahraničnými partnermi v Čechách a Maďarsku. Ponuku na spoluprácu prijali  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostrave  a Župná a mestská knižnica II. Františka Rákócziho v Miskolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc). Partnerské knižnice majú krajskú pôsobnosť, vrátane starostlivosti o regionálne dokumenty. Realizácia projektu, ktorý získal dotáciu 58 750 eur, potrvá do októbra 2018. Cieľom prvej časti projektu je analýza a využitie potenciálu knižníc v oblasti neformálneho vzdelávania pre vekovú kategóriu ľudí vo vyššom produktívnom a poproduktívnom veku a realizácia pilotných cyklov.

 

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2017 14:00
Upravené: 07.07.2021 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine