Na tej lúke, na zelenej

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov bude v sobotu 13. mája od 14. hodiny v kultúrnom dome v Buzici.

Predstaví sa takmer 300 detí z deviatich folklórnych súborov z Košického kraja, ktoré úspešne prešli regionálnymi kolami. O postup na celoslovenské kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 3. – 4. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši a v obci Likavka sa budú usilovať detské súbory Hanička II. (Košice), Viganček (Košice), Želiezko (Košice), Bambuchy (Gemerská Poloma), Borostyán (Rožňava), Kincskereső (Rožňava), Jadlovček (Margecany), Radosť (Spišské Vlachy), Oriešok (Smižany). Sprievodným programom podujatia budú tvorivé dielne, kde si deti môžu vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť. S tanečnými lektormi a živou ľudovou hudbou zažijú školu tanca a tanečný domček, osvoja si niektoré tanečné schopnosti a naučia sa nové tance z územia Slovenska. 

„Hlavným cieľom je podporiť rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Chceme viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi,“ hovorí Lenka Hyblárová z úseku tradičnej ľudovej kultúry   Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria.

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom krajskej  postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím detských folklórnych súborov zaoberajúcich sa interpretáciou tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.05.2017 12:30
Upravené: 08.07.2021 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine