Zahraničný hosť v knižnici

Pri príležitosti mesiaca knihy organizuje Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v priestoroch na Lipovej ulici besedu so spisovateľku žijúcou v Rakúsku. Camille Labas príde na stretnutie s čitateľmi v piatok 18. marca 2016 o 17:00 hod.

Camille Labas sa narodila na Slovensku. Jej život sa však viaže aj na Rakúsko, Nemecko a Gruzínsko. Stredoškolské štúdiá ukončila v Banskej Štiavnici, nemeckú literatúru a jazykovedu vyštudovala na Univerzite v Jene. V Gruzínsku bola viackrát na študijnom pobyte a určitú dobu tam aj pracovala ako učiteľka nemčiny. Po návrate zo štúdií pôsobila ako asistentka pre nemčinu a angličtinu na Univerzite v Košiciach a pracovala ako prekladateľka pre filmové štúdio Koliba v Bratislave.

V roku 1986 odišla do Rakúska kde sa zamestnala ako korektorka nemčiny vo vydavateľstve pri Viedni a učiteľka slovenčiny v jazykovej škole. Neskôr sa venovala vedeckému štúdiu gréckej, rímskej, mezopotámskej a sýrskej kresťanskej histórie Byzancie, Arménska a Gruzínska na Viedenskej univerzite. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu o dejinách kresťanstva Gruzínska a Arménska.

Básne, články, poviedky, romány, či rôzne vedecké state píše po nemecky aj po slovensky. V roku 2010 jej vyšla kniha básní Miesto v tráve a v roku 2013 próza Sila statočného života ‒ Irenkina mladosť v Bardejove.

V knihe Autostopom s tromi deťmi, ktorá vyšla v roku 2015, sa delí autorka s čitateľom o zážitky zo svojich dobrodružných ciest. Kniha pôsobí motivačne pre ženy, ktoré sa ocitli po rozvode v beznádeji. Je to kniha o deťoch, o láske, vzťahoch rodičov a detí, o živote ženy ako matky, ľudských hodnotách, o svete.

„Najradšej komunikujem s ľuďmi cez knihy“ prezradila Camille Labas, mama troch, dnes už dospelých detí. „Dávam zo seba všetko, lebo som v živote veľa dostala.“

Viac informácií nájdete aj na web stránke http://www.postscriptum.sk/nase-tituly/skutocne-pribehy/autostopom-s-tromi-de-mi, www.martinus.sk

Autor/zdroj: Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2016 08:30
Upravené: 28.06.2021 10:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine