Zahraj že mi zahraj

Regionálna postupová súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov sa konala 11. apríla 2016 v Kasárňach KULTURPARK v Košiciach.

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) je organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detského hudobného folklóru, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky.

V jednotlivých kategóriách porota rozhodla o rozdelení súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma a vybrala najlepších, ktorí budú región reprezentovať na krajskej súťaži.

Medzi ľudovými hudbami Zlaté pásmo s postupom získala detská ľudová hudba ABOVČAŇE I. a CITAROVÝ SÚBOR ZŠ BUZICA, Zlaté pásmo s návrhom na postup DĽH MALÍ MUZIKANTI.

Najlepšou speváckou skupinou v Zlatom pásme s postupom na krajskú súťaž je detský folklórny súbor VIGANČEK, Zlaté pásmo s návrhom na postup má aj DFS HANIČKA I.

Priamy postup na krajskú súťaž zo zlatého pásma si medzi sólistami spevákmi a speváckymi duetami vybojovali Viktória SARNOVSKÁ, Tamara KRIVÁKOVÁ Tamara a Hana MIKLOŠOVÁ, Lucia Fanni BERTOVÁ. Zlaté pásmo s návrhom na postup získala Bianka BOROVSKÁ.

Porota vyberala aj najlepších sólistov inštrumentalistov. Zlaté pásmo s priamym postupom získala cimbalistka Noemi FEDORIAKOVÁ, Zlaté pásmo s návrhom na postup akordeonista Martin MRAŽÍK.

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť im prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-speváckeho materiálu a rozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenska, objavovať nové hudobné i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia republiky.

 

 

Autor/zdroj: Lenka Hyblárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.04.2016 07:30
Upravené: 28.06.2021 10:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine