Výstava fotografií „65 rokov čítate s nami“

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás pozýva pri príležitosti 65. výročia vzniku Okresnej knižnice v Rožňave do svojich priestorov na Lipovú 3 na výstavu fotografií o knižnici pod názvom „65 rokov čítate s nami“.

Knižnica prešla vo svojej histórii rôznymi zmenami. Šesťdesiat päť rokov existencie kultúrno-vzdelávacej organizácie v spoločnosti je určitým významným medzníkom. „Počas svojho pôsobenia sa knižnica niekoľkokrát sťahovala a menila svoje sídla,“ rozhovorila sa terajšia riaditeľka knižnice Iveta Kyselová a pokračovala „Pracovníci knižnice boli nielen informačnými pracovníkmi, organizátormi aktivít, či bútľavými vŕbami pre svojich používateľov, ale aj vytrénovanými baličmi tisícov kníh, dokumentov a zariadenia. Aj toto môže vidieť široká verejnosť na výstave fotografií, ktoré sme sprístupnili v našich priestoroch, ako aj množstvo ďalších zaujímavých záberov.“

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ako verejná inštitúcia, je informačným a kultúrno-vzdelávacím centrom na Gemeri už 65 rokov. Jej úlohou bolo a je poskytovanie a šírenie informácií, sprostredkovanie prístupu k rôznym dokumentom odborného alebo oddychového charakteru, realizácia rôznych kultúrno-vzdelávacích podujatí pre širokú verejnosť bez ohľadu na vek a vzdelanie. Svojou činnosťou napomáha nielen rozvoju informačnej vzdelanosti, ale ukazuje aj cestu kde a ako správne získavať informácie. V spolupráci s pedagógmi vedie deti i mládež k spoznávaniu tajomstiev v knihách, či k rozvoju čítania.

Výstava potrvá do 6.10.2016. Vstup je voľný.

Autor/zdroj: Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica P.Dobšinského
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2016 10:00
Upravené: 28.06.2021 13:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001