Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach láka na vzácnosti z regionálneho oddelenia

Unikátne dokumenty z fondu Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) si môžu návštevníci knižnice pozrieť počas výstavy „To najlepšie“. Prístupná bude od 7. októbra 2016 od 16:30 hod. do 28. októbra 2016 v regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48.

Medzi vystavenými exponátmi sú prvotlače, kroniky a kalendáre. Záujemcovia o históriu ocenia najstaršie tlačené knihy - inkunábuly z 15. storočia. Tie sú najvzácnejšími písomnými pamiatkami vo fonde VKJB. Ide o teologicko-filozofické diela a komentáre k Biblii. Medzi vystavenými vzácnosťami bude aj rukopisná kronika mesta Košice Jozefa Turcsányiho z 1. polovice 19. storočia a staré knižné kalendáre vydané v Košiciach v 18. až 19. storočí. Cenným dokumentom je aj prvý literárny a jazykovedný časopis v Uhorsku Magyar Museum, ktorý vychádzal v rokoch 1788-1792 v Pešti a Košiciach.

V knižnici uvidíte aj originálne články z novín, ktoré referujú o živote a udalostiach v Košiciach v 20-tych rokoch minulého storočia. Súčasníci sa môžu poučiť, no i pobaviť, lebo s odstupom času sa mnohé vtedy vážne témy javia ako vtipné etudy postavičiek z niekdajšieho sveta. Vybrané ukážky zahŕňajú kuriózne prípady, krimipríbehy, ale napríklad aj tipy pre ženy, ako vyzerať dobre pri domácich prácach.

Súčasťou výstavy je tematická expozícia o živote a diele autorov, ktorých život bol úzko spätý s Košicami a regiónom. Patria k nim Ján Bocatius, Ferenc Kazinczy, János Batsányi, Dávid Baróti Szabó, Jonáš Záborský, Sára Salkaházi, Sándor Márai. Expozícia je obohatená o dobovú obrazovú prezentáciu. Prostredníctvom literárnych textov, obrazového materiálu a súdobých artefaktov knižnica návštevníkom priblíži atmosféru časov, v ktorých tieto známe osobnosti pôsobili. Vystavené dekoračné predmety požičali súkromní zberatelia Juraj Gembický a Štefan Kolivoško, časť pochádza zo zbierok Krajského pamiatkového úradu.

Výstavu „To najlepšie“ si môžu ako prví pozrieť účastníci literárnej potulky Milana Kolcuna a Zoltána Balassu nazvanej Spisovatelia a Košice. Nová literárna potulka obľúbeného sprievodcu a autora Milana Kolcuna bude v priestoroch VKJB spojená s prezentáciou jeho najnovšieho diela, Košickej čítanky II.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.10.2016 08:00
Upravené: 02.07.2021 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine