„…spojiť nebo a zem…”

Výstavu z diela slávneho architekta, zakladateľa a večného čestného prezidenta Maďarskej akadémie umení Imre Makovcza, nositeľa cien Ybla, Kossutha, Prima Primissima a Corvinovej reťaze, otvorili v stredu 14. decembra 2016 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstava potrvá do 26. marca 2017.

Výstava Imre Makovcza je od jeho smrti v r. 2011 najrozsiahlejšou prezentáciou jeho umenia, napriek tomu je však iba zlomkom jeho bohatého dedičstva. Prostredníctvom fotografií, kresieb a dokumentov sa môžeme oboznámiť s najdôležitejšími zastávkami života architekta, nositeľa Kossuthovej ceny. Tri makety predstavujú maďarský pavilón na svetovej výstave v Seville, katolícky kostol v Paksi a lesný kultúrny dom vo Visegráde. Popritom sú vystavené fragmenty veže zatiaľ nerealizovaného kostola sv. Michala – archanjela vo Felsőkrisztinavárosi v Budapešti.

Výstava prostredníctvom fotografií, skíc i osobných pracovných pomôcok prezentuje realizované a vyprojektované stavby architekta Imre Makovcza. K pochopeniu vystavených exponátov prispieva aj sprievodné premietanie diapozitívov o projektovaní kostola sv. Michala – archanjela, ako aj osemminútová animácia, ktorá poskytuje záujemcom mimoriadny zážitok.

Makovecz povýšil svoje kresliarske umenie na taký stupeň dokonalosti, že každá jeho skica je osobitným výtvarným dielom – takto charakterizuje kresby Imre Makovcza kurátor výstavy Lőrinc Csernyus, člen - korešpondent Maďarskej akadémie umení. Podľa Csernyusa jeho schopnosti kreslenia, citu pre proporcie a priestorového videnia sú medzi architektmi ojedinelé. Vždy ho zaujímala symbióza krajiny, rastlinstva a budov, ktorá svedčí o prítomnosti vyšších tvorivých síl ako je tvorivosť človeka. Vo svojich kresbách stvárňuje architektúru minulosti i budúcnosti. V čase a v priestore sa pohybuje dopredu i dozadu, vo svete toho, „čo sa stať mohlo”.

Partnerom výstavy Maďarskej akadémie umení je Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Imre Makovecz (Budapest, 20. november 1935 – Budapest, 27. september 2011) maďarský architekt. Zakladateľ a večný čestný prezident Maďarskej akadémie umení.

Štúdium: 1959 Technická univerzita v Budapešti, Fakulta architektúry, diplom;1999 získal DLA

Zamestnania:1959–1962 BUVÁTI (štátny projektový ústav); 1962–1971 SZÖVTERV (štátny projektový ústav);1971–1977 VÁTI (štátny projektový ústav); 1977–1981 Hospodárstvo štátneho lesoparku Pilis - projektant architekt; 1981–1991 MAKONA - vedúci projektového družstva; 1991–2011 MAKONA s.r.o. - výkonný riaditeľ

Iné aktivity:1981 Technická univerzita v Budapešti, Vysoká škola umeleckého priemyslu, Zväz maďarských architektov – profesor Kruhu mladých architektov; 1987 Profesor Medzinárodnej akadémie architektúry;1989 Zakladateľ Spoločnosti Károlya Kósa (spolu s Miklósom Kampisom a Istvánom Kálmánom);1992 Zakladateľ a prezident Maďarskej akadémie umení;2011 Večný čestný prezident Maďarskej akadémie umení;1993–1998 Predseda správnej rady Porcelánky v Herende, a.s.

Ocenenia:1969 Cena Miklósa Ybla;1987 Cena mládeže;1989 Cena SZOT (odborov);1989 Čestný člen Zväzu amerických architektov;1990 Kossuthova cena;1992 Štátne vyznamenanie Maďarskej republiky - Stredný kríž s hviezdou;1992 Čestný člen Zväzu škótskych architektov;1993 Čestný doktorát Univerzity v Dundee;1996 Cena maďarského dedičstva nadácie Za Maďarsko;1997 Veľká zlatá medaila Francúzskej akadémie architektúry;1998 Čestný člen Zväzu britských architektov;1999 Cena Imre Steindla;1999 Kölcseyho pamätná medaila;2001 Vyznamenaný Corvinovou reťazou;2003 Cena Prima Primissima;2003 Cena Za slobodu Maďarska;2006 Balassiho pamätná medaila;2007 Čestné občianstvo XII. obvodu, Budapešť;2011 Čestné občianstvo mesta Budapešť;2011 Cena sv. Štefana

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2016 18:00
Upravené: 07.07.2021 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine