Na Detských divadelných Košiciach sa stretli najlepšie súbory z kraja

Malá krajská scénická žatva, 20. ročník Detských divadelných Košíc, bola v piatok a sobotu 15.-16. apríla v Košiciach. Krajská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti bola v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici.

Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Národné osvetové centrum. Realizátorom krajskej postupovej súťažnej prehliadky je Kultúrne centrum Abova v Bidovciach.

V kategórii Detská dramatická tvorivosť získal prvé miesto s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku Zlatá priadka - Šaľa 2016 detský divadelný súbor Regetka (ZUŠ Valaliky, ZŠ Ruskov - vedúca súboru Valéria Sinčáková) s hrou O Wolfíkovi a Lujzinke.

Druhé miesto s návrhom na postup na celoštátnu súťaž získal KOMPROMIS (ZUŠ Bernoláková 26, Košice - vedúca súboruMiroslava Lauffová) s hrou Zmrzlinová rozprávka. Porota v kategórii Detská dramatická tvorivosť udelila dve tretie miesta: Studio 12+20 (ZUŠ J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves - vedúca súboru: Eva Kopperová) s hrou Denník Lionela Muchu a DDS Frídomka (SZŠ Slobody 1, Košice - vedúca súboru Sidónia Ilečko) s hrou Pastelky.

V kategórii Divadlo dospelých hrajúcich pre deti získal prvé miesto s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2016 divadelný súbor Štúdio J (ZUŠ Jantárová, Košice - vedúca súboru Marica Harčaríková) s hrou Podivuhodný príbeh pána Z.

Druhé miesto s návrhom na postup na celoštátnu súťaž vybojoval DS Replika ( ZUŠ Bernolákova 26, Košice - vedúca súboru Lucia Mačingová) s hrou Sen, ktorý žiješ. Na treťom mieste je Sociálne divadlo Hopi hope (Košice - vedúci súboru Peter Kalmár) s hrou Urashima Taro.

Detské divadelné Košice sú krajskou postupovou súťažnou prehliadkou. Prezentujú sa tu výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Krajskej postupovej súťaži predchádzali regionálne súťažné prehliadky v jednotlivých regiónoch. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie. Ďalej je to aj súťažná prehliadka súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Na 20. Detských divadelných Košiciach v piatkovom programe 15. apríla od 8.30 vystúpili:

DS štúdio J zo ZUŠ na Jantárovej ulici v Košiciach (Podivuhodný príbeh pána Z),
DS Litera zo SZUŠ Vlada Urbana Košice (Ja tebe – ty mne),
DOS Alfa z Centra voľného času Trebišov (Denník alebo V našej krajine sa takéto veci nedejú),
Školský divadelný klub Markušovce (Vyfarbi sa!)
DS Replika zo ZUŠ Bernolákova Košice (Pán Sova)
DOS Regetka zo ZUŠ Valaliky, ZŠ Ruskov (O Wolfíkovi a Lujzinke)
Studio 12 + 20 zo ZUŠ J. Fabíniho, Spišská Nová Ves (Denník Lionela Muchu)
Kompromis zo ZUŠ Bernolákova Košice (Zmrzlinová rozprávka)
DOS Frídomka zo SZŠ Slobody v Košiciach (Pastelky)
DS Replika zo ZUŠ Bernolákova Košice (Sen, ktorý žiješ)

V sobotu 16. apríla od 8.30 diváci videli:

DS Domino, CVČ Popradská, Košice (Čert nikdy nespí)
Rukavička, ZŠ Budkovce (Rozprávka o troch prasiatkach)
DS Lupienok, ZŠ a MŠ Čerhov (Hľadá sa drak)
Sociálne divadlo Hopi Hope, Košice (Urashima Taro)

Postupová súťažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Súťažná prehliadka vytvára priestor na zhodnocovanie tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.

Odborná porota v zložení PhDr. Ľubomír Šárik – predseda, PhDr. Soňa Kostrábová a PhDr. Liana Ivanová určila víťazov a kolektívy, ktorý postúpili na celoštátne prehliadky. Najlepší v kategórii Detská dramatická tvorivosť postúpil na Celoštátnu prehliadku Zlatá priadka 25. – 29. mája 2016 v Šali. Z kategórie Divadlá dospelých hrajúcich pre deti víťaz postúpil na Celoštátnu prehliadku Divadlo a deti 2. – 4. júna 2016 v Rimavskej Sobote.

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.04.2016 14:30
Upravené: 28.06.2021 10:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine