Kraj si zoberie 30-miliónový úver od EIB

Poslanci krajského parlamentu na rokovaní 27. júna súhlasili s tým, aby Košický samosprávny kraj prijal úver od Európskej investičnej banky do výšky limitu 30 miliónov eur. Úver by mal byť čerpaný postupne do konca roku 2019 s konečnou splatnosťou do 31. marca 2036. Bude použitý na financovanie infraštruktúry KSK.

Predseda KSK zároveň dostal poverenie podpísať úverovú zmluvu medzi Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom. Prijatie a použitie prvej tranže vo výške 5 miliónov eur bude ešte v roku 2016.

Investičné akcie v predpokladanej výške 30 miliónov eur sa budú týkať oblasti školstva (3 projekty za 4,6 milióna eur), kultúry a cestovného ruchu (2 projekty za 1,5 milióna eur), sociálnych vecí a zdravotníctva (2 projekty výstavby a rekonštrukcie za 1 milión eur a 7 projektov na znižovanie energetickej náročnosti za 6,1 milióna eur) a dopravy a ciest (doprava, cesty a stroje za 16,8 milióna eur).

Predpokladané čerpanie úveru v rokoch 2016 – 2018 bude postupne vo viacerých častiach: v roku 2016 – 5 miliónov eur, v roku 2017 – 23 miliónov eur, a v roku 2018 – 2 milióny eur. Splácanie potrvá 20 rokov. Vplyvom úveru sa v budúcom roku zvýši celková zadlženosť kraja na 41,63 percenta. EIB ponúka mimoriadne výhodné úrokové sadzby na získanie potrebných investícií.

V oblasti školstva sú pripravené tri projekty športovísk na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: atletická hala pre košické Športové gymnázium, nové telocvične na gymnáziu v Trebišove a na Strednej odbornej škole v Spišskej Novej Vsi. V oblasti kultúry pôjde 1 milión eur na rozšírenie depozitára Východoslovenského múzea v Šaci a 500 tisíc eur na depozitár v Michalovciach, ktorý by slúžil viacerým múzeám.

V sociálnej oblasti je pol milióna eur určených na Poradenský dom / Centrum pre právo a poradenstvo občanom a ďalších 500 tisíc na rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb LÚČ – DSS v Šemši. Sedem projektov znižovania energetickej náročnosti za 6,11 milióna eur sa týka zariadení REGINA Kráľovce (1,1 mil. eur), JASANIMA Rožňava (1,93 mil. eur), SUBSIDIUM Rožňava (1,1 mil. eur), HARMONIA Strážske (0,8 mil. eur), LIDWINA Strážske (0,44 mil. eur), ANIMA Michalovce (0,38 mil. eur) a IDEA Prakovce (0,36 mil. eur).

V oblasti dopravnej infraštruktúry je zámerom KSK financovať rekonštrukcie 60 km ciest. Plánovaná rekonštrukcia sa týka vybraných úsekov, ktoré sa nedostali do projektov s podporou eurofondov alebo iných zdrojov. Ide najmä o cesty III. triedy v okresoch Košice - okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica, ale aj Rožňava, Michalovce, Sobrance či Trebišov. Výška investície na tento účel je zhruba 10,9 milióna eur. Takmer 6 miliónov eur je určených na nákup mechanizmov pre Správu ciest KSK.

Tu nájdete viac informácií k tejto téme.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.06.2016 15:30
Upravené: 22.12.2021 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001