Košická moderna je v Krakove

Od 16. septembra do 27. novembra sa Košická moderna presťahovala do Poľska. Międzynarodowe Centrum Kultury na Rynku Głównom v Krakówe. Výstava s názvom Koszycka moderna podáva ucelený obraz o umeleckej komunite, ktorá sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. Výstava je realizovaná v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach. Koná sa pod záštitou poľského prezidenta Andrzeja Dudy a slovenského prezidenta Andreja Kisku.

Tento fenomén, známy ako Košická moderna, vznikol z prepojenia dvoch umelcov Antona Jaszuscha a Konštantína Bauera tiež s trvalou základňou v Košiciach a osobností, ktoré navštívili Košice a pôsobili tu niekoľko rokov, alebo mesiacov, napríklad Jenő (Eugen) Krón, František Foltýn, Géza (Gejza) Schiller a Sándor (Alexander) Bortnyik. Mnohí z nich boli napojení na budapeštiansku, viedenskú či berlínsku výtvarnú scénu. Výstava prezentuje vyše 80 diel zo súkromných a verejných zbierok na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Prešove.

Kontext mesta Košice v danom období je veľmi dôležitý pre vznik tohto javu. Košice ako mesto s dlhou históriou a pulzujúcou výtvarnou tradíciou bolo výborným priestorom pre prelínanie rôznych kultúrnych vplyvov slovenskej, maďarskej, nemeckej a židovskej populácie. Povaha samotného miesta prispela k atmosfére otvorenosti a tolerancie, ktorá prilákala množstvo umelcov. Po vzniku Československej republiky sa Košice stali dôležitým kultúrnym centrom a zároveň najväčším mestom vo východnej časti novovzniknutej republiky. Dôležitú úlohu v tomto procese zohralo Východoslovenské múzeum a jeho riaditeľ, český právnik Dr. Josef Polák, ktorý okolo seba združil veľkú skupinu umelcov.

V roku 1920 sa Košice stali miestom pre otvorený dialóg poháňaný rôznymi impulzmi reprezentujúcimi odlišné smery. Ide o otvorenosť multietnického pôvodu a pluralizmu umeleckých postojov, ktoré najlepšie odrážajú špecifickú povahu Košickej moderny. Vo svojich umeleckých prejavoch umelci často zobrazujú motívy mestskej ikonografie (napríklad Gejza Schiller, Július Jakoby), sociálne otázky (Konštantín Bauer), vízie človeka v budúcnosti (Eugen Krón) či existencionálne otázky (Anton Jaszusch). Výstava v Medzinárodnom centre kultúry v Krakove je pozvaním bližšie sa pozrieť na túto mimoriadnu zmes umeleckých osobností a objavovať neznáme tváre zo slovenského prostredia pre Strednú Európu.

Intenzívny výskum fenoménu Košickej moderny sa začal v roku 2011 vedeckým sympóziom. Pokračoval medzinárodnou vedeckou konferenciou odborníkov, ktorá viedla k reprezentačnej publikácii o Košickej moderne pri príležitosti titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Katalóg k aktuálnej výstave obsahuje okrem komplexných štúdií o umeleckom dianí v danom období v Košiciach a o jednotlivých autoroch aj príspevky o charaktere mesta a o historickom pozadí, ale aj čerstvý pohľad na tento fenomén v porovnávacích štúdiách poľských autorov. Dvojjazyčný anglicko-poľský katalóg prezentuje všetky vystavené diela.

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove má status národnej kultúrnej inštitúcie aktívnej v oblasti výskumu, vzdelávania, publikačnej a výstavnej činnosti. Jej hlavným posla-ním je uľahčenie medzinárodného kultúrneho dialógu so zameraním na kultúrne dedičstvo Strednej Európy.

Kurátorky: Zsófia Kiss – Szemán (Galéria mesta Bratislavy), Natalia Żak (Międzynarodowe Centrum Kultury)
Dizajn výstavy: Rafał Bartkowicz
Koordinácia a organizácia výstavy: Regina Pytlik, Katarína Nádaská
Odborná spolupráca: Ewa Czarnecka, Edyta Gajewska, Kama Guzik, Miroslav Kleban, Magdalena Link-Lenczowska
Finančná podpora projektu: Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľska, Mesto Krakow, Fond na podporu umenia, Košický samosprávny kraj, Visit Košice, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.09.2016 09:30
Upravené: 01.07.2021 11:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine