Detský kútik aj nové knihy pre deti vo Verejnej knižnici Jána Bocatia

Vďaka úspešnému projektu otvorila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pre najmenších čitateľov detský kútik s ponukou nových kníh. Funguje ako špeciálna časť centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 so štatútom chráneného pracoviska. Hravé, moderné vybavenie kútika je zariadené tak, aby spĺňalo ergonomické a estetické požiadavky a poskytovalo zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom.

Knižnica v kútiku vytvorila vhodné pracovné podmienky pre pracovníka so zdravotným hendikepom vďaka účelovému príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Okrem zariadenia v detskom kútiku pribudli aj nové knihy, ktoré obohatili ponuku literatúry pre malých čitateľov. Na nákup rozprávkových a náučných kníh pre deti knižnica získala účelové financie od košickej spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO).

„V centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej 5 pravidelne pripravujeme dramatizované čítania pre najmenších, no kolegyne pre deti pripravujú aj hrané predstavenia na motívy známych rozprávok. Detský kútik sme pripravili tak, aby sa v ňom malí návštevníci cítili dobre, a aby sme mali lepší priestor pre naše aktivity. Za túto možnosť vďačíme úradu práce a spoločnosti TEHO,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Steny detského kútika krášlia práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva, ktorá s knižnicou spolupracuje na viacerých projektoch.

Vďaka programu ÚPSVaR knižnica dlhodobo úspešne využíva prácu dobrovoľníkov, ktorí sú v evidencii úradu práce. V súčasnosti vo VKJB pracuje 10 dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú manuálne práce pri údržbe knižného fondu a digitalizácii. Výsledky sú viditeľné, čitatelia oceňujú, že na policiach nachádzajú opravené, esteticky zabalené a čisté knihy.

Zdigitalizované gramoplatne

Prínosom pre hudobné oddelenie VKJB, ktoré je špeciálnym pracoviskom so sídlom na Hlavnej 48, je zdigitalizovanie 90 titulov gramoplatní z oblasti hovoreného slova (slovenské a české rozprávky a povesti, klasické tituly slovenskej a českej literatúry, divadlá malých foriem). To po úpravách a strihaní predstavuje 290 zvukových súborov. Hudobné oddelenie má vo fonde unikátne nahrávky a takmer 10 tisíc klasických LP platní. Jedným z pozitív práce dobrovoľníka je ochrana zvukových nosičov časti fondu hudobného oddelenia.

„Režim dobrovoľníckej služby v našej knižnici je jednoznačným prínosom. Dobrovoľníci vykonávajú potrebné neodborné činnosti, pričom odborní zamestnanci majú väčší priestor na odborné konzultácie a knihovnícke činnosti,“ spresnila riaditeľka s tým, že o možnosť dočasného zamestnávania dobrovoľníkov sa knižnica bude uchádzať aj v budúcnosti.

Autor/zdroj: Verejná knižnica Jána Bocatia
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2016 15:00
Upravené: 28.06.2021 12:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine