Múzeum predstaví archeologické klenoty v Krakove

V Archeologickom múzeu mesta Krakov otvoria v piatok 5. júla výstavu Archeologické klenoty Východoslovenského múzea v Košiciach. Výber 140 najvzácnejších, najzaujímavejších a najkrajších kolekcií archeologických nálezov prezentuje kultúrne bohatstvo jedného z najstarších fondov múzea a zároveň aj prácu bývalých riaditeľov, kustódov a bádateľov múzea (bratov Klimkovičovcov, Jozefa Mihalika, Jozefa Poláka, Jána Pástora), ktorí sa v minulosti najviac zaslúžili o rozvoj múzea.

Na výstave sú inštalované viaceré málo známe a zabudnuté pamiatky pochádzajúce z územia bývalej abovskej a zemplínskej župy. Mnohé z nich na konci l9. storočia zozbieral a múzeu daroval J. Csoma, ktorého možno právom považovať za jedného zo zakladateľov archeologického fondu múzea. „Objavíme tu skutočné unikáty – napríklad hlinený model pece z 5. tisícročia pred n.l., ale aj iné pozoruhodné nálezy z lokalít európskeho významu z Tizsafüredu, Hernádkaku, Piline a Vatiny. Spolu s nimi sú symbolicky vystavené aj niektoré antické pamiatky – napr. hlinené dlaždice z Aquinca či mozaika z bieleho mramoru z aténskej akropoly, pochádzajúce z niekdajšej, dnes už neexistujúcej zbierky, ktorá bola v minulosti prevezená z múzea do Budapešti,“ hovorí autor výstavy Dárius Gašaj.

PlagátZ novších zbierok budú na výstave prezentované kolekcie z doby bronzovej z Košíc, Valalikov, Barce, Rozhanoviec, Nižnej Myšle, Somotoru, ktoré výraznou mierou obohatili zbierkový fond múzea a majú nenahraditeľnú vedeckú hodnotu. Návštevník uvidí aj hromadné nálezy bronzových predmetov, z ktorých niektoré ešte neboli publikované alebo vystavené v expozícii múzea. Ťahákom výstavy zaiste budú predmety z drahých kovov – zlaté a strieborné šperky z doby bronzovej (zlaté vlasové prívesky a krúžky z Čane, Somotoru a Viničiek), sťahovania národov (strieborné spony z Čane, pozlátená strieborná pracka z Košíc - magnezitovej bane) a včasného a vrcholného stredoveku (šperky zo staromaďarských pohrebísk v Karosi a Strede nad Bodrogom, radových a prikostolných cintorínov v Somotore a vo Svinici). Skutočným skvostom medzi exponátmi je viacfarebná emailová spona z Trsteného pri Hornáde s motívom orla a zajaca, čerpajúcim z mytológie starých národov.

„Touto výstavou chceme vzdať úctu našim predchodcom, priekopníkom archeologického bádania, archeológom, technikom na výskumoch, darcom archeologických nálezov, ale aj kustódom a reštaurátorom, ktorí budovali, zveľaďovali a ochraňovali archeologické zbierky múzea,“ dodáva riaditeľ Východoslovenského múzea Róbert Pollák.

Výstava v Archeologickom múzeu v Krakove potrvá od 7. júla do 30. septembra. Záštitu nad ňou prevzali predseda Malopoľského vojvodstva Marek Sowa, predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Marek Lisansky a riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave Milan Novotný. Na pôde Poľska bola už výstava sprístupnená v Podkarpatskom múzeu v Krosne.

Autor/zdroj: ms, zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.07.2013 11:00
Upravené: 13.06.2021 13:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine