Krížiková výšivka na kovovom podnose

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila pre verejnosť v rámci vzdelávacieho projektu určeného znevýhodneným skupinám žien - Ženy on Line 3, ďalšie kolo tvorivých dielní. Tentoraz pôjde o tvorivú dielňu zameranú na krížikovú výšivku na kovový podnos. Podujatie sa uskutoční v piatok 19. júna od 16:00 hodiny.

Účastníčky tvorivej dielne vytvoria sieť dierok hustým navŕtaním vŕtačkou do kovového podnosu, na ktorý farebnými niťami a krížikovým stehom vyšijú obraz podľa predlohy, pod vedením čerstvej absolventky maľby na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach Mgr. art. Simony Štulerovej, v súčasnosti sa venujúcej médiu maľby a tvorbe objektov.

Projekt ŽENY ON LINE 3 je pokračovaním úspešného projektu ŽENY ON LINE, ktorý Galéria umelcov Spiša realizuje od roku 2013, určeného pre znevýhodnené skupiny žien (nezamestnané, ženy na materskej dovolenke, sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny žien).

Cieľom projektu je podporiť ich kreativitu, zručnosť a vzdelávanie vo výtvarnom umení prostredníctvom konkrétnych tvorivých dielní a prehliadok aktuálnych výstav organizovaných Galériou umelcov Spiša. Natrvalo obohatiť ich kultúrny život, aby neupadali do nečinnosti a apatie z nedostatku finančných prostriedkov, a nedostatku sociálnych väzieb, čo môže spôsobiť krízu v rodine a narušiť rodinné zvyklosti a tradície. Ich plná angažovanosť v domácnosti vytvára z nich uzavretú komunitu, u ktorej treba prebudiť záujem o aktivity organizované jedinou regionálnou galériou. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Autor/zdroj: Galéria umelcov Spiša
Zverejnil: Hlavny Administrátor
Vytvorené: 16.06.2015 08:00
Upravené: 16.06.2021 08:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine