Kraj spustil novú internú výzvu Tradície inšpirujú inovácie

25.1.2022 spustil Košický samosprávny kraji v poradí už tretiu internú výzvu určenú pre 20 kultúrnych organizácií, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Projektom zapojeným do výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2022 by nemala chýbať inovatívnosť a smerovanie v duchu hesla „inovácie ako nástroj zvládania krízových situácií v kultúre“. 

V tomto roku bude medzi úspešné projekty prerozdelená suma 200 000 eur, minimálna suma na realizáciu jedného projektu sa môže pohybovať sume od 40 000 do 70 000 eur.

V roku 2020 boli realizované 4 projekty v regiónoch Abov, Zemplín Spiš aj Gemer:

  • Východoslovenská galéria : Projekt ENTER – Galéria 21. Storočia

Výsledkom projektu je zmodernizovanie vstupných priestorov galérie. Vo foyer galérie pribudol aj špeciálne navrhnutý mobiliár. V rámci projektu bola vytvorená aj mobilná aplikácia, ktorá poskytuje možnosť hovoreného sprievodcu k aktuálnym výstavám, zároveň v nej používateľ nájde všeobecné informácie o organizácií a program galérie. Projekt bol podporený sumou 28 036 eur. 

          

  • Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi: Projekt Príbeh jedného ateliéru – virtuálna realita

Vďaka projektu bola sprístupnená časť historickej expozície s interaktívnymi prvkami. Expozícia Ateliér Matz a spol. bola rozšírená o tri prezentačné miesta, ktoré poskytnú návštevníkom autentický zážitok prostredníctvom 3D okuliarov a virtuálnej reality a aj prostredníctvom dotykových obrazoviek im sprostredkujú atmosféru spišskonovoveského ateliéru. Projekt bol podporený sumou 26 972 eur.

  • Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach: Projekt Mobilizácia kreatívneho regiónu Zemplín

V priestoroch knižnice vznikla vďaka projektu moderne vybavená miestnosť zameraná na tvorivé dielne a stretnutia. Zároveň bol do priestorov dielne zabezpečený prístup aj pre imobilných návštevníkov prostredníctvom sedačkového výťahu. Projekt bol podporený sumou 29 972 eur.

  • Banícke múzeum v Rožňave: Projekt Dioráma - Banícka štôlňa

V areáli zážitkového centra Sentinel pribudla dioráma štôlne, ktorá vďaka interaktívnym prvkom vytvára atmosféru prác v bani. Objekt je prepojený s dráhou banského vláčika. Projekt bol podporený sumou 29 980 eur.

V roku 2021 boli na realizáciu schválené 3 projekty v regiónoch Abov, Spiš a Gemer, ktoré budú pre verejnosť slávnostne sprístupnené po odznení prísnych protiepidemických opatrení:

  • Spišské divadlo: Projekt Divadlo 21

 V rámci projektu vzniká v priestoroch Reduty v Spišskej Novej Vsi, kde divadlo sídli, televízne štúdio a publikačné centrum. Využívať ho budú môcť žiaci spišskonoveských škôl, ale aj samotné divadlo, ktoré vďaka moderným technológiám bude môcť rozšíriť svoje aktivity. Projekt bol podporený sumou 61 367 eur.

  • Gemerská knižnica P. Dobšinského: Čaro Gemera II.

Čaro Gemera je pokračovaním rovnomenného objektu, vďaka ktorému pribudol v areáli knižnice zážitkovo-informačný chodník. Pokračovaním tohto projektu je doplnenie informačných tabúľ a výstavba exteriérového altánku. Knižnica tak bude môcť realizovať svoje aktivity aj vo vonkajších priestoroch. Nový priestor bude knižnica využívať na organizovanie besied, čítaní, muzikoterapií, biblioterapií, či vyučovacích hodín s využitím netradičných učebných pomôcok. Projekt bol podporený sumou 27 850 eur.

  • Východoslovenská galéria: Pohyblivá krajina 

Galéria v rámci projektu revitalizuje nádvorie budovy na Hlavnej 27 v Košiciach, hlavným zámerom je obohatenie priestoru o zeleň a mobilné prvky. Nádvorie bude do budúcna využívané na organizovanie výstav, spoločenských podujatí či aktivít pre školy. Projekt bol podporený sumou 56 930 eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Veronika Šitárová
Vytvorené: 26.01.2022 08:00
Upravené: 26.01.2022 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine