Kraj potvrdil záujem o spoluprácu s nórskymi inštitúciami

Košický samosprávny kraj (KSK) má záujem o spoluprácu na projektoch, podporených prostredníctvom finančných mechanizmov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska. Prvé pracovné stretnutie so zástupcami nórskych inštitúcií sa uskutočnilo 25. septembra 2019 na Úrade KSK.

V súvislosti s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca“ zorganizoval donorský partner programu Nórsky Barentsov sekretariát študijnú cestu zástupcov Nórskeho kráľovstva na Slovensko. Cieľom cesty bolo iniciovať nové partnerstvá medzi nórskymi a slovenskými inštitúciami, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi v tomto programe. Zástupcovia Košického samosprávneho kraja a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n.o. Košice dostali príležitosť rokovať o možnej spolupráci s reprezentantmi Nord University Business School Bodø, Sør-Varanger utvikling Kirkenes, Troms County Youth Council - Troms County Administration Tromsø priamo na Úrade KSK.

Zúčastnené strany prezentovali skúsenosti pri realizácií projektov v rámci týchto finančných mechanizmov, vyzdvihli podporu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou zo strany Nórska a diskutovali o pripravovaných projektových zámeroch. Zhodli sa na potrebe zdieľať skúsenosti z riešenia veci verejných a nastoľovať efektívnejšie riešenia v oblasti ochrany životného prostredia, uchovávania a využívania kultúrneho dedičstva a rozvoja cestovného ruchu. V diskusii boli otvorené aj témy aktívnej participácie obyvateľstva, medzigeneračnej solidarity či udržateľného rozvoja. „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť je aj naším cieľom,  preto sme veľmi radi, že v nás nórska strana vidí spoľahlivého partnera a budeme sa tešiť na spoločné projekty,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj v predchádzajúcom programovom období realizoval s podporou finančných mechanizmov EHP a Nórska 8 projektov v hodnote viac ako 5 mil. eur. Aktuálne sú v príprave projekty v rámci výzvy na podporu súčasného umenia a kultúry z fondu na bilaterálne vzťahy, rozpracované sú aj projektové zámery na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva  a podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou.

Autor/zdroj: Mgr. Andrea Štefanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2019 13:05
Upravené: 26.07.2021 11:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine