Hlavná cena jubilejného 60. ročníka celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum putuje do Košického kraja

Bohatstvo Košického kraja nespočíva iba v kultúrnom či prírodnom bohatstve, ale aj v nespočetnom množstve talentovaných ľudí v oblasti neprofesionálneho umenia.

 Jedným z nich je aj výtvarná tvorba. Výtvarníci z nášho kraja sa majú možnosť prostredníctvom kultúrno-osvetových organizácií, ktorých zriaďovateľom je župa, každoročne zapájať do postupovej súťaže Výtvarné spektrum a prezentovať tak svoju tvorbu pred širokou verejnosťou. Najlepšie diela z regionálnych kôl postupujú do krajského kola do Košíc, ktorého organizátorom je Centrum kultúry Košické kraja (CKKK). V tomto roku sa ocenené práce z ôsmich krajských súťaží stretli v celoštátnom kole v celkovom počte 343 diel od 178 autorov z celého Slovenska.

Prípravy na tak veľkú a prestížnu postupovú súťaž sa začali už v auguste zasadnutím päťčlennej odbornej poroty, ktorá hodnotila nielen technické zvládnutie diela, ale aj myšlienku, silu výpovede diela či odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Na celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum bolo vybratých 126 diel od 98 autorov.

Porota navrhla udeliť ocenenia a čestné uznania v jednotlivých vekových skupinách a kategóriách: maľba, kresba a grafika, plastika, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Hlavnú cenu okrúhleho  ročníka si na vernisáži a slávnostnom vyhlásení výsledkov dňa 6.10.2023 v Leviciach prevezme naša autorka – Viktória Nováková z Košíc za kolekciu malieb Ľudia 21. storočia. Okrem nej si z najvyššieho kola súťaže odnesú 4 ocenenia ďalší autori z Košíc a z okresu Košice-okolie a 4 Čestné uznanie výtvarníci zo Spišskej Novej Vsi aj Košíc. Košickému kraju tak právom patrí prívlastok „kraj plný talentov“.

Organizátorka krajskej súťaže z CKKK Helga Tomondyová nám povedala: „Nielen autori, ale aj my organizátori súťaže každý rok s napätím očakávame, ktoré diela a ich tvorcovia uspejú v tak silnej konkurencii v rámci Slovenska. Tento úspech nepokladáme za samozrejmý, je za ním množstvo naoko neviditeľnej avšak systematickej a dlhoročnej práce, za ktorou stoja naši odborní pracovníci z kultúrno-osvetových zariadení, ktorí sa snažia vyhľadávať a rôznymi spôsobmi podporovať talenty nielen na úseku výtvarnej tvorby, ale vo všetkých umeleckých oblastiach. Sme hrdí, že sa Košický kraj môže zviditeľniť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov v umeleckej tvorbe. Oceneným autorom blahoželáme a prajeme veľa ďalších kreatívnych nápadov do ich ďalšej výtvarnej činnosti.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2023 08:00
Upravené: 25.01.2024 10:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001