Festival paličkovanej čipky ONLINE

Košický samosprávny kraj pozýva všetkých milovníkov tradičného remesla na Festival paličkovanej čipky.

Festival sa tentokrát uskutoční v netradičnej podobe v online priestore. Organizuje ho Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, program festivalu bude vysielaný naživo 14. augusta 2021 od 10:00 hod. na Youtube kanáli GOS Rožňava.

 „Gemerské osvetové stredisko pravidelne a výrazne podporuje prezentáciu paličkovanej čipky, poskytuje priestor zahraničným a domácim čipkárkam na prezentáciu tvorby a výmenu skúseností,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná a pokračuje: „Keďže súčasná situácia nedovoľuje plnohodnotne realizovať takéto stretnutia osobne, sme radi, že sa nám podarilo pripravený program pretaviť do online podoby, čím vlastne dosiahneme pozitívny efekt širšieho zapojenia návštevníkov – divákov. Po zverejnení programu v online priestore si festival bude môcť pozrieť opäť každý a to kedykoľvek.“ 
Pre divákov sú pripravené odborné prednášky o histórii kútnych plachiet na Gemeri a tradičnom odeve nesúcom prvky paličkovanej čipky aj inštruktážne výukové video spletania gemerského vzoru. Súčasťou festivalu sú dve výstavy zamerané na odevné doplnky z paličkovanej čipky od členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS, a tiež medzinárodná výstava fotografií diel čipkárok a čipkárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka. V rámci sprievodných aktivít sa predstavia regionálne folklórne súbory z Gemera.


Festival sa koná v rámci projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo. Ako vedúci partner ho realizuje Gemerské osvetové stredisko, a to vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. Jedným z cieľov programu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti prostredníctvom vzdelávacích programov, školení a výmeny skúseností. Na maďarskej strane hranice je partnerom projektu Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete v Kozárde. Obaja partneri sa na svojom území venujú tradičnej kultúre, vzdelávaniu a osvete v tejto oblasti. Odovzdaním skúseností medzi odborníkmi na oboch stranách hraníc by sa malo zlepšiť poradenstvo v oblasti remeselnej výroby miestnym remeselníkom, ako aj širokej verejnosti. 

Celý program bude zverejnený 14. augusta 2021 od 10:00 hod. na Youtube kanáli GOS Rožňava.

„Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.08.2021 08:00
Upravené: 28.01.2022 17:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine